dk  no  en  

sv en dk no

Prevas externa integritetspolicy (GDPR)

Prevas respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

I Prevas integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar in information från våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter. Prevas externa integritetspolcyPDF i sin helhet.

Ändring av dataskyddspolicyn
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.prevas.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i integritetspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss
Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på integrity@prevas.se.

Personuppgiftsansvarig är Prevas AB med organisationsnummer 556252-1384.
Adress: Legeringsgatan 18, 721 03 Västerås, tel: +46 21 360 19 00

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning