language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Årsstämma

Anmälan till årsstämma 2020
För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384

Prevas AB:s årsstämma 2020 äger rum den 14 maj 2020. För information om hur dina personuppgifter behandlas se Euroclear IIntegritetspolicy för bolagsstämmor.

Årsredovisning 2019 finns tillgänglig tre veckor innan årsstämman på Prevas webbplats.

Separat kallelse till årsstämman offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar och på Prevas webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och VLT.