language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

HemoCue

Blodigt allvar i samarbete med HemoCue

Blod- och urinanalys i primärvården har blivit enklare tack vare HemoCues olika analysprodukter. Vården kan effektiviseras om prover från personer med blodbrist, glukosproblem, mikroalbuminuri eller någon hematologisk sjukdom inte behöver skickas till centrallabb för utvärdering. Prevas testsystem har hjälpt HemoCue skapa effektivare och säkrare produkter.

Uppdrag: Funktionstest av helt nyutvecklat medicintekniskt instrument.

Testar vita blodkroppar

HemoCue® WBC är ett unikt system för bestämning av totala antalet vita blodkroppar. Systemet bygger på HemoCues välkända och tillförlitliga kuvetteknologi. Provresultat med labbkvalitet erhålls inom några minuter. Systemet kräver endast 10 µL blod från ett stick i fingret. Kuvetten är förbehandlad med ett reagens som hemolyserar de röda blodkropparna och färgar de vita blodkropparna blå. Kuvetten placeras i instrumentet, som innehåller både mikroskop och kamera. En bild tas, och med hjälp av bildanalysteknik räknar instrumentet antalet blåfärgade vita blodkroppar och resultatet visas på displayen inom tre minuter.

Prevas säkerställer tester

Prevas del av projektet har resulterat i ett antal teststationer där instrumentet testas före och efter sammansättning.

Sara Nilsson, konsult på Prevas, beskriver hur arbetet har gått till.
– Det handlar om avancerade produkter som används vid behandling av människor, så det är av yttersta vikt att funktionen är tillförlitlig, vilket kräver en tillförlitlig produktionsprocess. Eftersom det är ett komplicerat instrument gäller det att skapa en testprocedur som kan verifiera alla parametrar på ett standardiserat sätt, som lämnar enkla felmeddelanden och instruerar personalen i alla handgrepp, och det är där Prevas kommer in i bilden.

De flesta testerna körs från en testdator och programvaran instruerar testpersonalen om hur de ska koppla in instrumentet och förfara i övrigt under testens gång. Avsikten med detta är att personalen inte ska behöva utbildas så långt utan att testmetodiken ska vara fastlagd och styrd en gång för alla, enligt överenskomna specifikationer. Resultatet i varje steg blir ett enkelt PASS eller FAIL på övervakningsdatorns bildskärm. Resultaten från testerna sparas på instrumentet och i testdatorn vid behov.

Rätt kompetens och effektivitet

Hela projektet har tagit cirka 3,5 månader för Prevas del. Under den tiden har man utvecklat både själva programvaran för testning, och de metoder som ska användas, såväl som krav-, design- och testspecifikationer och instruktionsdokument.

– Det var rätt kompetens till rätt pris som gjorde att vi valde Prevas, säger HemoCues utvecklingschef Kenth Svanberg angående upphandlingen av tjänsten. Det fanns ett jobb som behövde göras på relativt kort tid och vi hade inte resurserna själva.

De tre konsulter som jobbat hos oss under projektet har känt stort ansvar och tagit egna initiativ för att få jobbet att gå framåt.

Medarbetare på Prevas håller hög kompetensnivå. Vi fick själva välja profil på konsulterna och valde konsulter med tidigare erfarenhet av liknande arbete. Vi är nöjda med deras arbete och även om projektet inte riktigt är i hamn ännu ser det väldigt lovande ut, avslutar Kenth Svanberg. 

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Roland Ferngård, e-mail

Test HemoCue CE referensprojekt

Relaterade case