language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Zenicor

EKG-mätning, avancerat medicinskt instrument

Unik produkt som på ett enkelt sätt kan diagnostisera hjärtrytmstörningar. Finalist i Swedish Embedded Award.

En störning av hjärtrytmen märks oftast genom att hjärtat slår hårdare eller mer oregelbundet än vanligt. Med EKG-mätningar kan man i tid diagnostisera vissa typer av hjärtfel, såsom förmaksflimmer eller olika typer av korta och ihållande attacker.

Inbyggd mobiltelefon för automatisk överföring av data
Zenicor lanserar en ny version av en handhållen EKG-apparat som har tagits fram i samarbete med utvecklare från Prevas. Att använda apparaten, som består av bl a en display, två mätelektroder och ett inbyggt GPRS-modem, är enkelt. Mätningen startas genom att patienten själv lägger tummarna på elektroderna. Mikrovolt EKG-signal mäts och lagras i ett internt minne och resultatet av mätningen överförs när patienten trycker på knappen "sänd".

Överföringen av data sker via det vanliga mobila telefonnätet till en central databas.
Därefter kan vårdgivaren följa resultatet via ett webbgränssnitt och göra en klinisk bedömning.

Enheten ryms i fickan och patienten kan ta med sig den överallt. Den uppfyller IEC 60601-1, en säkerhetsstandard från International Electrotechnical Commission (IEC) som är specifikt framtagen för medicintekniska produkter.

Zenicors EKG-2 är avsedd för diagnostik och uppföljning av i huvudsak två kategorier av hjärtpatienter. Den första gruppen är patienter som känner av sin hjärtrytmrubbning. De är kanske oroliga och går till sin vårdcentral där man konstaterar att hjärtat arbetar normalt. Då kan de låna hem EKG-apparat. När de känner av sin hjärtstörning så lägger de tummarna på apparaten och då skickas signalerna till sjukhuset. På så sätt kan man på ett bra sätt diagnostisera störningen och avgöra om det bara är stressrelaterat eller om det krävs behandling.

Den andra stora patientgruppen är riskgrupper som löper ökad risk för slaganfall. I Sverige får varje dag omkring 15 personer slaganfall på grund av förmaksflimmer. Den här typen av dolda hjärtfel förekommer framförallt hos äldre patienter, ibland i kombination med diabetes. Med hjälp av EKG-apparaten skulle man kunna hitta de individer som löper störst risk och behandla dem i tid.

Prevas medverkan
- När vi tillsammans med Prevas startade utvecklingen av den nya generationen av EKG-apparaten så var det viktigt att ta fram produkten inom ramen för vår utvecklingsbudget och i rätt tid, säger Mats Palerius VD på Zenicor.

- Vi började med en förstudie, där vi ställde tre frågor till Prevas. Frågorna handlade om kvalitén på EKG-signalen, mobiltäckning respektive antenner samt om apparaten skulle kunna drivas med vanliga batterier. Först när vi hade fått svaren så satte vi igång det egentliga utvecklingsarbetet, fortsätter Mats Palerius.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Robert Tönhardt, e-mail

Systemleverans Zenicor referensprojekt
Systemleverans Zenicor referensprojekt

Relaterade case