language arrow_drop_down
DK NO EN

Årsstämma

Anmälan till årsstämma 2024
För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384

Prevas AB:s årsstämma 2024 äger rum den 15 maj 2023. För information om hur dina personuppgifter behandlas se Euroclear Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Årsredovisning 2023 finns tillgänglig vecka 16 på Prevas webbplats.

Separat kallelse till årsstämman offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar och på Prevas webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och VLT.