dk  no  en  

sv en dk no
Verkstadsindustrin

Verkstadsindustrin

Att följa regler och myndighetskrav, sänka kostnader och bibehålla hög avkastning/kvalitet är fokusområden för verkstadsindustrin. Inom tillverkningsindustrin är områdena ovan också utsatta för ständig förändring, t.ex. genom årliga produktförbättringar, ändrade standarder, växande marknader och revolutionerande teknologier. Elektronikbranschen är ett exempel där det förekommit kontinuerliga förändringar av lagar och förordningar (t.ex. RoHS och 2011/65/EU) som haft stor inverkan och därmed skapat behov av produktutveckling. Exempel på nyckelvärden inom verkstadsindustrin är regelefterlevnad, produktivitet och personalförbättringar.

Prevas är en erfaren leverantör av lösningar till verkstadsindustrin, med mer än 28 års erfarenhet av att stötta våra kunder både när det gäller utveckling av inbyggda system och i testsystem på fabriksgolvet. Under den här tiden har Prevas levererat lösningar för produktionslogistik, spårbarhet och produktionstestutrustning till många olika typer av industrier, exempelvis till leverantörer av medicinteknisk utrustning, maskiner och verktyg samt fordonsindustrin.

Prevas erbjuder tjänster och lösningar för produktutveckling för hela verkstadsindustrin. De främsta områdena idag är tjänster och lösningar för reducering av produktionskostnader, produktförnyelse, testsystem och konsultation kring regelverk.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning