Hem
dk  no  en  

Prevas och AlphaHelix i tekniskt samarbete, nytt instrument för snabb DNA-analys

Prevas är teknisk utvecklingspartner till AlphaHelix och har varit med och tagit fram det nya instrumentet AmpXpress. Kort efter produktlanseringen fick AlphaHelix beställningar från både Asien och Europa.
 
AlphaHelix utvecklar instrument för snabba DNA-analyser baserad på patenterad teknologi inom PCR-analys. Ett antal distributörer och slutkunder har redan skrivit avtal avseende AmpXpress. Nyutvecklingen har skett mot bakgrund av marknadens krav på lägre instrumentpriser men med bibehållen hög prestanda.

- Trots ett tufft marknadsläge går vi nu en positivare framtid till mötes. Jag är mycket nöjd med vårt samarbete med Prevas. I utvecklingen av nya instrumentlösningar har de tillfört innovationskraft och kompetens, säger Lars Edvinsson VD på AlphaHelix Molecular Diagnostics.
 
AlphaHelix använder sig även av Prevas finansieringstjänst för att förenkla genomförandet av utvecklingsprojektet. Utvecklingskostnader anpassas efter framtida intäkter för projektet som placeras i ett leasingkontrakt.
 
- I 25 år har Prevas levererat lönsamma, innovativa och framtidssäkra lösningar. Vår strategi och inriktning är alltid långsiktighet för att på bästa sätt kunna arbeta med våra kunder. Det ger oss djup insikt i kundens verksamhet, vilket är A och O för att lyckas tillsammans. Vi är mycket glada och stolta över förtroendet vi fått från AlphaHelix, säger Mats Lundberg CEO på Prevas.

Prevas verksamhet inom produktutveckling bedrivs i flera olika Centers of Excellence, expertcentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Denna fokusering gör att Prevas kan möta växande branschunika behov. Generellt ökar kraven på kortare utvecklingstid, kvalitet, design och uppkopplingsmöjligheter.

För mer information och uppföljning:

Jonas Mann, Business Area Manager Product Development Prevas AB
Mobil: 070-379 06 69, E-mail: jonas.mann@prevas.se

Ingemar Persson, Business Unit Manager Uppsala Prevas ABTfn: 018-56 27 06, 0730-28 58 06, E-mail: ingemar.persson@prevas.se
                                                                                                                                
Om Prevas
Prevas firar i år 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av drygt 500 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Om AlphaHelix
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Se även info på www.alphahelix.com.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008