Hem
dk  no  en  
Under Skalet

Webb TV - Under Skalet. Följ med in i reningsverkets bergrum.

Med bergrum stora nog att svälja en by är Henriksdals reningsverk den största anläggningen Under Skalet-gänget filmat i. Här renas vatten till 880 000 människor i ett komplicerat system av bassänger, filter och maskiner.

I Henriksdals reningsverk i Stockholm kommer avloppsvatten in på ena sidan och rent vatten ut på den andra. I det nya avsnittet av Under Skalet försöker programledarna Jacob Norrby och Jan Herrlin ta reda på hur det går till.

I den långa kedjan av processer i reningsverket blir avloppet gradvis vatten som kan släppas ut i havet igen.

Grovreningen ligger först. Där tas allt som kan stoppa upp resten av processen bort. Den gyllene regeln för att hålla vattenreningsexperterna glada är att inget annat än bajs, kiss och toapapper ska ner i toaletten. Ändå kommer i extrema lägen upp till nio ton skräp per dygn in i verket med avloppsvattnet. Det mesta är tops och liknande, men mer bisarra och osannolika föremål fastnar också i den första sållningen. I en liten utställning syns en plånbok, löständer, betongbitar, elkablar.

Sedan går vattnet vidare till rening i bland annat sandfång, sedimenteringsbassänger och luftning.

Men ut kommer inte bara rent vatten, utan också biogas. Det utgående vattnets värme tas tillvara i ett värmeverk.

Stora utbyggnader är planerade, vilket kommer att göra Henriksdalsverket till Sveriges största för avloppsrening. Bland annat kommer membranteknik att införas för att rena mer vatten på mindre yta. Det ska också göra vattnet som går ut fritt från partiklar.

Och nej: det luktar faktiskt inte speciellt illa på reningsverket.

Läs reportaget och se filmen på Ny Tekniks webbplats.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008