dk  no  en  

sv en dk no
Telekom

Telekom

Hög tillgänglighet, prestanda och flexibilitet är fokusområden inom telekomindustrin. I tillägg till dessa utmaningar kommer en allt kortare produktlivscykel och en utveckling av nya tjänster som skapar ett konstant behov av utveckling av både produkter och produktionssystem.

Prevas har lång erfarenhet som tekniska konsulter i telekombranschen, med kompetens och resurser inom många kunskapsområden, exempelvis inom MES (Manufacturing Execution Systems). Från konceptutveckling till konstruktion, drift och support. Vi är lyhörda för våra kunders behov och vår målsättning är alltid att hjälpa dem att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Prevas erbjuder lösningar och tjänster som hjälper telekomindustrin att förbättra produktivitet, kvalitet, kundservice och spårbarhet i produktionen. Produkter som EquipMan, Track´N’Trace, Bartrack och Testnet är några exempel på lösningar som är utvecklade av Prevas och som används av telekomindustrin runt om i världen.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning