dk  no  en  

sv en dk no

Spännande läsning i nytt nummer av Tech Trends

NYHET

2018-02-28

Vad ett kafferosteri och vindkraftverk kan ha gemensamt med mobilhälsa kanske inte är uppenbart vid första ögonkastet men det finns flera likheter. Förutom spännande tekniska lösningar, flexibla plattformar och hur man tar tillvara på ny teknik och digitalisering finns ett genomgående tydligt hållbarhetstänk innefattande miljö och hälsa.

MOBIL TEKNOLOGI VÄXER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDE

 

ALLA PROGNOSER pekar på att vi i framtiden inte kan vårda alla patienter på sjukhus, utan vård och undersökningar måste kunna ske på distans. Samtidigt ökar intresset för mobila hälsolösningar, mHealth, både från de som vill behålla hälsan och de som vill återvinna den och till och med rädda liv. Prevas har förmånen att träffa personer och företag som söker utvecklingsstöd för att förverkliga sina produktidéer, ofta till nytta för både människor och samhälle.

Vi kan effektivisera vården, minska köerna och samtidigt göra vården mer personligt anpassad. Däremot är inte alla medvetna om de tuffa kraven som finns på medicinteknisk utrustning i kombination med säkerhetsfrågor runt uppkopplad utrustning.

Många goda idéer realiseras av entreprenörer med kunskap och drivkraft, men de tuffa regler som gäller för produkter inom medicinteknikområdet innebär en tung "ryggsäck". Det finns därmed en risk för att goda idéer kan gå förlorade eftersom det krävs specialistkompetens för att hantera alla krav.

Tech Trends nr 1 2018

Allt detta lyfter vikten av rätt samarbetspartner. Här kommer Prevas erfarenhet och kompetens kring att genomföra utvecklingsprojekt inom området till stor nytta för både kunder och samhället.

Mobilhälsa erbjuder en helt annan tillgänglighet än vad vi traditionellt är vana vid. I dag kan vi alltid ha en datainsamlare i form av mobilen med oss, ofta i kombination med olika typer av sensorer. Med hjälp av utrustningen så kan vi både personligen ta del av vår hälsostatus men även skicka den via molntjänster till vårdpersonal för bedömning.

Möjligheten att kombinera traditionell teknik med nya lösningar ger upphov till produkter som vi inte ens kunde tänka oss för bara ett tiotal år sedan. Ett sådant exempel är produkten Previct, utvecklad av företaget Kontigo Care med stöd av Prevas. Läs om vårt spännande samarbete på sid 6 och värdet av en nykter dag!

Läs mer om våra projekt i vår kundtidning Tech Trends nr 1 2018.

Här kan du läsa och inspireras av våra tidigare nummer av kundtidningen.

Tekniktrender, inspiration och nyheter från Prevas AB. 

TechTrends är Prevas kundtidning som kommer ut ca 3 gånger per år.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Helena Lundin

Helena Lundin

Communication and Information Manager

Tel 

+46 21 360 19 20

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning