dk  no  en  

sv en dk no

Tech Trends nr 1 2017

NYHET

2017-04-19

Läs om tre spännande kunder och uppdrag där vi tillsammans berättar om hur avancerad teknik används för att rädda liv, hur världens bästa cykelhjälm fungerar och hur teknikutvecklingen och digitaliseringen inom industrin och samhället skapar nya möjligheter.

HUR SKAPAS INNOVATIV KONKURRENSKRAFT?

Vi arbetar inom ett exceptionellt expansivt område. De smarta lösningarna, möjligheterna att bygga in intelligens i produkter och system, växer explosionsartat. Förutsättningarna att skapa nya innovationer har helt enkelt aldrig varit större än de är
just nu. Vi kan nog också vara ganska säkra på att utvecklingstakten kommer att fortsätta att öka vilket gör att vi nästa år, och nästa år därpå, kan göra samma konstaterande.

För att ett land ska kunna förvandla dessa möjligheter till konkurrenskraft krävs dels att ett antal basfaktorer finns på plats. Vi behöver bra skolor som bibehåller barns naturliga nyfikenhet och förmedlar kunskap och inspiration. Det ökar förutsättningen för att vi ska få många sökande till våra tekniska högskolor och hög klass på utbildningar och forskningsprojekt. Vilket i sin tur ger ett bra rekryteringsunderlag till företag och kompetensen kan förstärkas och förnyas. Företag behöver även en bra miljö att verka i, där regler och lagar är rimliga och rättvisa.

Tech Trends nr 1 2017

Därefter, som grädden på moset, behöver vi utveckla en innovativ kultur. I vår komplexa värld, i ständig förändring, behöver vi såväl specialisering som öppenhet och lyhördhet. Vi måste specialisera oss för att kunna tränga tillräckligt djupt ner i tekniken för att uppnå världsklass. Utan att lyssna på omvärldens behov, hittar man inte de rätta lösningarna. Och om man inte är öppen för nya främmande åsikter fastnar idéerna i gamla fördomar.

Ett enkelt men genialt recept heter samarbete. I ett öppnare samarbetsklimat, med ett rejält utvecklat ekosystem, kan en briljant idé färdas genom värdekedjan och förädlas till en framgångsrik innovation på marknaden. Där vi kan bidra med det som vi är bra på. Så skapas framgångsrika lösningar på problem, utmaningar och behov. Lösningar som gör vår värld till en lite bättre plats att leva på. I detta nummer av Tech Trends kan du läsa om några framgångsrika samarbeten. Mycket nöje!.

Läs mer om våra projekt i vår kundtidning Tech Trends nr 1 2017.

Här kan du läsa och inspireras av våra tidigare nummer av kundtidningen.

Tekniktrender, inspiration och nyheter från Prevas AB. 

TechTrends är Prevas kundtidning som kommer ut ca 3 gånger per år.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Helena Lundin

Helena Lundin

Communication and Information Manager

Tel 

+46 21 360 19 20

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning