dk  no  en  

sv en dk no
Support och Underhåll Prevas

Support och underhåll – livscykelhantering

Stärk din FoU-kapacitet och förbättra innovationstakten.

För att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning för support och underhåll måste du ha en uppsättning licenser, utvecklingsmiljöer, ett erfaret team och ett framgångsrikt tillvägagångssätt. En förändring i layouten på ett kretskort kan man göra utan expertkunskaper, men att se det ur ett konstruktionsperspektiv är en konst.

Det tar tid att skaffa den erfarenheten och det är en av orsakerna till vår framgång. Det spelar ingen roll om produkten konstruerades av oss eller kunden, vår kompetens inom produktutveckling gör att vi förstår problemen.

Våra tekniker har djupgående förståelse av länken mellan produktutveckling och produktion. Eftersom vi ligger före många andra utvecklingsföretag vet vi mycket väl vad det innebär att vara produktägare och hur en produkt, eller en ingående komponent, måste hanteras över tiden, både i fråga om elektronik och programvara. För vissa av våra kunder hanterar vi också reparationer, underhåll och produktvård för en del av deras befintliga produkter. Detta kan involvera allt från att byta ut enstaka komponenter och uppdatera materialförteckning och produktbas, till att byta ut en kritisk FPGA eller processor och säkerställa att vi upprätthåller full funktionalitet.

Vi utför programvaruuppgradering/portning och program för kostnadssänkning för enstaka kort eller hela produktstrukturer.

 • Undersökningar och LCA (påverkansanalys, livscykelanalys)
 • Scheman och layout
 • Teknisk dokumentation: inklusive produktberäkningar, specifikationer, detaljerade konstruktionsbeskrivningar och produktionsdokument.
 • Snabba prototyper av den nya konstruktionen
 • Testning, validering och certifiering
 • Leverantörsval, komponenter, OEM, QA (kvalitetssäkring) med överföring
 • Reparation

Andra eller tredje linjens support

 • Underhållstjänster  
 • Första respons inom 24 timmar
 • Handlingsplan inom 3 arbetsdagar
 • Konfigurationshantering
 • Infrastruktur för utvecklingsverktyg och dokumenthantering
 • Beredskap för att implementera konstruktionsändringar
 • Support vid avfallshantering

Underhållstjänster

 • Komponent-/materialteknik (avfallshantering)
 • Funktionsuppgraderingar
 • Felavhjälpning
 • DFX – revideringar för X (tillverkning, automation, testning, leveranskedja, demontering …)
 • Regelefterlevnad (EMC, RoHs etc.)
 • Testutveckling

Låt oss berätta om våra värdefulla erbjudanden, unika affärsmodell och inte minst våra referenser.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning