dk  no  en  
sv en dk no
Subsea undervattenstekniska lösningar

Subsea, undervattenstekniska lösningar

Robusta lösningar för säkert arbete – för att utnyttja nya och befintliga kraftkällor. Subsea, undervattenstekniska lösningar.

Oberoende om det handlar om att utforska och kontrollera nya kraftkällor, som våg- och tidvattenkraft, eller att utforska nya säkrare sätt att arbeta vid oljefält till havs, har Prevas kunskap och erfarenhet som krävs.

Nya och förnybara energikällor som vågor och tidvatten är tillgängliga för dem som kan kontrollera och hantera de stränga element och oförutsägbara väderförhållanden som naturens krafter bjuder upp till. Samtidigt når arbetet vid dagens oljefält till havs allt djupare och till kallare miljöer än någonsin tidigare.

Detta kräver nya tekniska lösningar med högre grad av automation och övervakning av säkerhet, även med avseende på miljöaspekter. Lösningar till havs måste vara extremt robusta och felsäkra vid drift i mycket hårda och krävande förhållanden. Och måste även gå att fjärrstyras och övervakas med hög grad av säkerhet.

Arbetet vid de nya oljefält som kommer att öppnas längre norr ut och på djupare vatten än någonsin tidigare måste baseras på helt undervattens- eller bottenplacerad drift, med strömförsörjning och elektroniska fjärrstyrningssystem.

Prevas har lång erfarenhet av att utveckla teknik för sådana mäktiga och krävande förhållanden, inklusive:

  • Verktyg för inspektion av pipelines
  • Elektroniska moduler för undervattensbruk
  • Sensor- och övervakningssystem
  • Kraftsystem till havs
  • Våg- och tidvattenkraftverk

Exempel på kunder inom subsea, undervattenstekniska lösningar

Seabased, Ocean Harvesting Technologies, Minesto, Aker Solutions, Siemens, Statoil och DnV

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning