language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Koncernstyrelse

Prevas styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill årsstämman 2019. Vidare har två medarbetarrepresentanter utsetts.

Bengt-Erik Lindgren

Bengt-Erik Lindgren, född 1950.
Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot sedan 2013.
Tidigare vice VD Swedbank.
Övriga uppdrag: Ordförande i Länsförsäkringar Bergslagen m.fl. Ledamot i Länsförsäkringar Bank AB, Humlegården Fastigheter AB, Lansa Fastigheter AB m.fl.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Joakim Alkman

Joakim Alkman, född 1963. 
VD Peridot Group AB.
Styrelseledamot sedan 2018.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Rapp AB, Peridot Group AB & Nethouse Sverige AB, styrelseledamot och finansutskott Länsförsäkringar Bergslagen, styrelseordförande Nercia Utbildning AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ulrika Grönberg

Ulrika Grönberg, född 1972.
Företagschef Swedbank.
Styrelseledamot sedan 2009. Suppleant styrelseledamot från 2007 till 2009.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.


Christer Parkegren

Christer Parkegren, född 1960.
Egenföretagare Christer Parkegren Service AB
Styrelseledamot sedan 2018.
Tidigare befattningar: Vice VD Systems & Products Voith Digital Solution GmbH. VD, grundare och ägare VG Power AB. Christer har därtill haft flera ledande positioner på Voith, ABB och ALSTOM Power.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Voith Hydro AS och Voith Hydro AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pia Sandvik

Pia Sandvik, född 1964
VD och koncernchef för RISE, Research Institutes of Sweden AB.
Styrelseledamot sedan 2018.
Tidigare befattningar: VD för Länsförsäkringar Jämtland, Länsråd för Länsstyrelsen i Jämtlands län, Rektor vid Luleå tekniska universitet. Pia har därtill haft flera ledande positioner i det svenska näringslivet och på universitet.
Övriga uppdrag: Vice preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) presidium (styrelse), Styrelseledamot i KTH, Styrelseledamot ALMI Företagspartner AB, Styrelseledamot i Entreprenörskapsforum.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Medarbetarrepresentanter

Karin Holmström, född 1980.
Mikael Brunnegård, född 1970.


Revisorer

Helena Arvidsson Älgne

Auktoriserad revisor KPMG. Revisor hos Prevas AB sedan 2015.

Verkställande direktör

Johan Strid

Johan Strid, född 1971.
Titel: CEO och President. Utbildning: Civilingenjör.
Anställd på Prevas sedan 2018.