language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Koncernstyrelse

Prevas styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill årsstämman 2019. Vidare har två medarbetarrepresentanter utsetts.

Bengt-Erik Lindgren

Bengt-Erik Lindgren, född 1950.
Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot sedan 2013.
Tidigare vice VD Swedbank.
Övriga uppdrag: Ordförande i Länsförsäkringar Bergslagen m.fl. Ledamot i Länsförsäkringar Bank AB, Humlegården Fastigheter AB, Lansa Fastigheter AB m.fl.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Joakim Alkman

Joakim Alkman, född 1963. 
VD Peridot Group AB.
Styrelseledamot sedan 2018.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Rapp AB, Peridot Group AB & Nethouse Sverige AB, styrelseledamot och finansutskott Länsförsäkringar Bergslagen, styrelseordförande Nercia Utbildning AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ulrika Grönberg

Ulrika Grönberg, född 1972.
Företagschef Swedbank.
Styrelseledamot sedan 2009. Suppleant styrelseledamot från 2007 till 2009.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.


Christer Parkegren

Christer Parkegren, född 1960.
Egenföretagare Christer Parkegren Service AB
Styrelseledamot sedan 2018.
Tidigare befattningar: Vice VD Systems & Products Voith Digital Solution GmbH. VD, grundare och ägare VG Power AB. Christer har därtill haft flera ledande positioner på Voith, ABB och ALSTOM Power.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Voith Hydro AS och Voith Hydro AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pia Sandvik

Pia Sandvik, född 1964
VD och koncernchef för RISE, Research Institutes of Sweden AB.
Styrelseledamot sedan 2018.
Tidigare befattningar: VD för Länsförsäkringar Jämtland, Länsråd för Länsstyrelsen i Jämtlands län, Rektor vid Luleå tekniska universitet. Pia har därtill haft flera ledande positioner i det svenska näringslivet och på universitet.
Övriga uppdrag: Vice preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) presidium (styrelse), Styrelseledamot i KTH, Styrelseledamot ALMI Företagspartner AB, Styrelseledamot i Entreprenörskapsforum.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Medarbetarrepresentanter

Karin Holmström, född 1980.
Mikael Brunnegård, född 1970.


Revisorer

Helena Arvidsson Älgne

Auktoriserad revisor KPMG. Revisor hos Prevas AB sedan 2015.