dk  no  en  

sv en dk no
Spårbarhet

Spårbarhet

Det krävs god spårbarhet i produktion för att uppfylla såväl myndigheters som kunders krav. Utöver det finns det också ekonomiska aspekter på spårbarhet. Sänkta kostnader för defekta produkter, felaktiga leveranser och annulleringar är några exempel på fördelar med en väl fungerande spårbarhet. Prevas erbjuder ett brett sortiment av lösningar för spårbarhet till flera olika branscher, bland annat livsmedel, läkemedel och kärnkraft.

Spårbarhet erbjuder stöd inom områden som

  • Långa svarstider vid hantering av kundklagomål
  • Återkallning av produkter
  • Identifiering av felintroducerande bearbetningssteg
  • Volymberäkningar av såväl förbrukning som produktion

Nyckelvärden

  • Lägre kostnader för produktåterkallningar
  • Produktdokumentation
  • Efterlevnad av myndighetskrav
  • Kundnöjdhet

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning