dk  no  en  

sv en dk no

Prevas stödjer kunskapsplattform för industriell digitalisering

PRESSRELEASE

2017-09-12

Demonstratorprojektet ”Smarta fabriker” syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter, öka ungdomars intresse för teknik och erbjuda kompetenshöjning för industrin. Göteborgs Tekniska College projektleder bygget av en fabrik i miniformat på Lindholmen i Göteborg. Som industriell partner bidrar Prevas med teknisk expertis och handledning av studentarbeten.

Smarta fabriker är en plattform för samverkan mellan utbildningssystemet och näringslivet. Cirka 80 studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasieskola har sedan januari 2017 varit involverade i arbetet.

– Studenterna har till exempel byggt upp en digital kopia av fabriken, de har arbetat med smarta arbetssätt, förstärkt verklighet och hållbar produktion, säger Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College, som är projektledare för satsningen. Projektet är ett utmärkt exempel på hur utbildningssystem och näringsliv kan samverka.

Det övergripande målet med Smarta fabriker är att sprida kunskap om digitalisering och att förmedla en positiv bild av yrken inom industrin. Prevas är en av cirka 50 industriella partners som levererar kompetens, tekniska system och komponenter till projektet.

– Tillsammans med Göteborgs Tekniska College har vi utvecklat och installerat fabrikens order- och planeringssystem, säger Lars Sandberg, säljansvarig för Prevas industrisystem i Västsverige. Installationen är baserad på Prevas produktionsplattform eLIPS, som används av våra stora industrikunder.

Utbildningsdimensionen av projektet är central för Prevas, som bland annat har tillhandahållit handledare för studentarbeten inom underhållssystem. Dessutom används projektet Smarta fabriker för intern kompetensutveckling och marknadsföring av Prevas som arbetsplats.

– Genom att engagera oss i Smarta fabriker visar vi presumtiva medarbetare vad vi gör och vad vi står för, säger Lars Sandberg. Samtidigt ger projektet unika möjligheter att på ett professionellt sätt samverka med såväl studenter som kunder och samarbetspartner i regionen.

Prevas minimässa
Den 24 augusti arrangerade Prevas en intern utbildningsdag och minimässa i den färdiga fabriken som har byggts upp på Lindholmen i Göteborg. Johan Bengtsson och Adrian Bentland från Göteborgs Tekniska College hälsade välkommen och visade fabriksmiljön. Ett antal profilprojekt inom Prevas olika kompetensområden visades upp, vilket gav deltagarna tillfälle att lära av varandra och även knyta kontakter med kollegor på andra kontor.

AutArch för insamling, analys och presentation av produktionsdata

Tommy Andersson visar AutArch, ett Prevas-system för insamling, analys och presentation av produktionsdata.

Smarta fabrikens slutprodukt VR-glasögon

Johan Bergsten (till höger) och Patrik Åkerlind (till vänster) inspekterar stansen som trycker ut det kartongark som viks ihop till fabrikens slutprodukt – ett par VR-glasögon.

AR-applikation

Patrik Olsson Bichis visare en Prevas AR-applikation för maskinunderhåll.

Styr robot via VR-applikation

Torjus Færsnes testar möjligheten att styra en robot via en Prevas-utvecklad VR-applikation.

Lars Sandberg och Johan Bengtsson, Smarta fabriken

Lars Sandberg, säljansvarig för Prevas industrisystem i Västsverige, tillsammans med Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College, projektledare för Smarta fabriker.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Christer Ramebäck

Christer Ramebäck

COO Manager

Tel

+46 31 725 18 88

Otto Lilja

Consultant Manager Region West

Tel

+46 73 367 51 11

Björn Andersson

Björn Andersson

Senior Vice President, Product Development Solutions

Tel

+46 21 360 19 33

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning