dk  no  en  
sv en dk no
Smart servcie

Smart service, öka din eftermarknadsaffär och gör dina kunder till lojala fans

Vill du veta hur dina produkter och maskiner mår ute hos dina kunder? Genom Smart Services och Internet Of Things har vi utvecklat ett skalbart system som förenklar för dig.

För Prevas handlar smart service oftast om att kontinuerligt samla in stora mängder data, big data, från uppkopplade enheter. Data som analyseras och visualiseras för att ge en tydlig överblick av driftstatus och verkligt användande av funktioner och utrustningar. Information som ger insikter om behov av service och underhåll eller möjlighet till mera optimerat utnyttjande av insatsvaror och utrustningar samtidigt som man också får värdefull input till sin R&D-avdelning för förbättringsåtgärder.

Smarta produkter + smart service =

 • Värdefull kunskap om hur produkterna används
 • Förbättrad kundupplevelse
 • Kortare utvecklingstider
 • Bättre produktkvalitet
 • Ökad försäljning
 • Lönsam eftermarknad

Smarta fabriker + smart service =

 • Condition Monitoring som ger färre oväntade stopp och högre maskineffektivitet
 • Ökad kvalitet i produktionen
 • Effektivare underhåll
 • Ökad produktivitet
 • Kostnadsbesparingar

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning