Hem
dk  no  en  

National Instruments utser Prevas till prioriterad samarbetspartner i Skandinavien  

Prevas har som enda företag i Skandinavien utsetts till prioriterad samarbetspartner, Select Alliance Partner, av National Instruments (NI).  
 
Prioriterade samarbetspartners till NI använder sin expertis och djupgående kunskap om NI:s produkter till att bygga kundanpassade tekniska lösningar. Kunderna finns inom en rad olika branscher, som exempelvis telekom, försvar, fordon och tillverkningsindustrin. Tillsammans kan NI och Prevas erbjuda kunder nyckelfärdiga lösningar av hög kvalitet baserade på grafisk systemdesign.  
  
"Prevas har med framgång utvecklat lösningar baserade på National Instruments teknik i över 15 år. NI:s verksamhet i Europa fortsätter att växa och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Prevas för att tillgodose önskemål från våra gemensamma kunder", säger Francis Griffiths vice President för Europamarknaden inom NI.
 
Prevas är ett av 17 företag i världen som ingår i NI:s Select Alliance Partner och har varit medlem av programmet Alliance Partner sedan mitten av 90-talet.
 
"Det är med stor stolthet vi idag kan nämna Prevas som Select Alliance Partner till National Instruments. Nya möjligheter har öppnat sig och vi kan nu i ännu större utsträckning leverera omfattande lösningar till kunder över hela världen", säger Mats Lundberg CEO på Prevas AB.
 
Kunders behov av att utveckla nya konkurrenskraftiga produkter med ett stort innehåll av elektronik och programvara ökar och sprider sig till allt fler branscher. Prevas är idag Nordens ledande leverantör vid utveckling av intelligenta produkter där företaget kan vara med i hela produktlivscykeln, från idé till support och underhåll. Prevas erbjuder även semifärdiga plattformar och moduler med tillhörande byggblock för snabb anpassning till kunders behov.

För mer information och uppföljning:

Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-post: mats.lundberg@prevas.se
  
Andreas Kihlberg, regionchef Produktutveckling Prevas AB
Tfn: 031-725 18 01, Mobil: 070-880 01 75, E-post: andreas.kihlberg@prevas.se

Om National Instruments
National Instruments är teknikpionjär och ledande inom virtuell instrumentering — något som har förändrat sättet att hantera mätning och automatisering inom teknik och vetenskap. NI erbjuder färdig programvara, t.ex. NI LabVIEW och kostnadseffektiv modulär maskinvara, som säljs till en bred kundbas bestående av mer än 25 000 olika företag i hela världen. NI:s högkvarter ligger i Austin, Texas. Företaget har mer än 4 800 anställda med verksamhet i närmare 40 länder. För mer information, se www.ni.com.
 
Om National Instruments Alliance Partner Program
I National Instruments Alliance Partner program ingår affärsrelationer mellan National Instruments och över 600 konsulter, systemintegratörer och utvecklare världen över. I programmet kombineras National Instruments många olika mät- och automatiseringsprodukter med de olika branschkompetenser som finns hos konsulter och systemintegratörer. Allianspartnerna utbildar kunder, rekommenderar produkter, hjälper kunderna klara korta utvecklingstider, levererar nyckelfärdiga system och utvecklar marknadsspecifika tilläggspaket baserade på National Instruments mjukvara och hårdvara. Allianspartnerprogrammet har tre nivåer: Associate, Certified och Select. Mer information om Alliance Partner-programmet finns på www.ni.com/alliance.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008