Hem
dk  no  en  

Delårsrapport januari - juni 2010

JANUARI - JUNI

 • Omsättning 264,9 Mkr (279,8)
 • Rörelseresultat EBIT 8,4 Mkr (—2,0)
 • Rörelsemarginal EBIT 3,2 % (—0,7)
 • Resultat efter skatt 5,2 Mkr (—2,2)
 • Resultat per aktie 0,50 kr (—0,22)
 • Likvida medel 7,8 Mkr (21,1)

APRIL - JUNI 2010

 • Omsättning 132,3 Mkr (127,7)
 • Rörelseresultat EBIT 1,6 Mkr (—9,1)
 • Rörelsemarginal EBIT 1,2 % (—7,2)
 • Resultat efter skatt 0,7 Mkr (—7,1)
 • Resultat per aktie 0,06 kr (—0,70)

VD-KOMMENTAR


Vi ser en fortsatt positiv trend hos våra industriella kunder som i ökande omfattning väljer att anlita Prevas. Inom projektverksamheten märks även en klar trend att fler projekt kommer igång där Prevas får ta helhetsansvar eller ett större delansvar.

Affärsområdet Industrisystem fortsätter att leverera kompetens inom industriell IT med styrkebesked och uppnår en rörelsemarginal om 16 procent för perioden. Den svenska verksamheten inom affärsområdet Produktutveckling har vänt sin tidigare nedåtgående kurva till lönsamhet samtidigt som den danska verksamheten inom affärsområdet Produktutveckling tyvärr backar. Utvecklingen i den danska verksamheten har under det senaste kvartalet påverkat koncernens lönsamhet och har under kvartalet hanterats med ett antal åtgärder.

Totalt sett för året 2010 vidhåller vi vad vi tidigare har kommunicerat, att året som helhet kommer att vara ett år med pressade marginaler. Vi har ett åtgärdsprogram för att återgå till förbättrade marginaler vilken vi följer helt enligt plan. Aktiviteterna är bland annat ett ökat inslag av internationell verksamhet och tydligare nischade nordiska verksamheter. En satsning på tillväxt inom de prioriterade områdena pågår. Inom affärsområdet Industrisystem har vi etablerat nya verksamheter i Dubai samt Gävle och inom Produktutveckling har vi etablerat verksamheter i Bangalore samt Göteborg.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:


Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008