Hem
dk  no  en  

Prevas tecknar ramavtal med globalt telekomföretag

Prevas har fått förtroende från ett världsledande telekomföretag att som ramavtalsleverantör leverera produktutvecklingstjänster inom forskning och utveckling. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning.  
 
Under första halvåret tecknades även ett ramavtal för IT-stödsystem inom produktion och produktionsuppföljning med samma globala telekomföretag.
 
— Ramavtalen är mycket viktiga för oss. Vi kan se att telekomföretagens satsningar på nya plattformar genererar fler affärsmöjligheter för Prevas, både inom produktutveckling och inom produktion, säger Mats Lundberg CEO på Prevas.
 
Kommunikation mellan olika produkter, både i hemmen och i industrin, är en stark framtida trend. Prevas är ledande i Norden inom inbyggda system och de flesta produkter som Prevas är med och utvecklar har ett stort innehåll av kommunikationslösningar. Prevas har även en stark produktportfölj av IT-system för spårbarhet, kvalitetsuppföljning och logistikhantering inom elektronikproduktion.
 
För att på bästa sätt kunna hjälpa kunder satsar Prevas på långsiktiga kundrelationer där även djup insikt och kunskap i kundens verksamhet ingår.  
 
— Kombinationen ramavtal, storkunder och unik spetskompetens skapar stabilitet för Prevas, fortsätter Mats Lundberg CEO på Prevas AB.
 
Kunders behov av att utveckla nya konkurrenskraftiga produkter med ett stort innehåll av elektronik och programvara ökar och sprider sig till allt fler branscher. Prevas är idag Nordens ledande leverantör vid utveckling av intelligenta produkter där företaget kan vara med i hela produktlivscykeln, från idé till support och underhåll. Prevas erbjuder även semifärdiga plattformar och moduler med tillhörande byggblock för snabb anpassning till kunders behov.

För mer information och uppföljning:

Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Jonas Mann, Affärsområdeschef Produktutveckling Sverige Prevas
Tfn: 08-726 40 00, Mobil: 070-379 06 69, E-post: jonas.mann@prevas.se

Om Prevas
Prevas firar i år 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008