Hem
dk  no  en  

Prevas delårsrapport januari - september 2012

JANUARI - SEPTEMBER
 • Omsättning 471,7 Mkr (441,9)
 • Rörelseresultat EBIT 14,4 Mkr (35,2)
 • Rörelsemarginal EBIT 3,1 % (8,0)
 • Resultat efter skatt 9,1 Mkr (25,4)
 • Resultat per aktie 0,94 kr (2,37)
 • Likvida medel 13,5 Mkr (21,8)
JULI - SEPTEMBER
 • Omsättning 135,0 Mkr (130,3)
 • Rörelseresultat EBIT 1,3 Mkr (7,2)
 • Rörelsemarginal EBIT 1,0 % (5,5)
 • Resultat efter skatt 0,2 Mkr (5,3)
 • Resultat per aktie 0,10 kr (0,48)
Mats Åström

VD-KOMMENTAR
Prevas fortsätter att öka omsättningen, där branscher som life science och energi är på uppgång. Orderingången ökade med 5 procent tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Sveriges starka kronkurs är tyvärr ett orosmoment som påverkar de av våra kunder som är beroende av utländska marknader negativt. Sveriges tillverkande industri känner av osäkerheten på den globala marknaden och det gynnar inte Prevas. Trots marknadens avvaktande hållning har dock Prevas oförtrutet valt att växa. Genom vårt nya affärsområde Management Consulting tar vi en ny och starkare position där vi kan erbjuda kunder såväl strategisk rådgivning som genomförande. Satsningen påverkar resultatet negativt kortsiktigt, eftersom det kostar att bygga upp ett nytt affärsområde. Management Consulting förvärvade under perioden Rhemispheres AB och är i mycket stark tillväxt.

Vi har under senaste kvartalet förvärvat företaget Autsyde AB som levererar produkter, lösningar och konsulttjänster till industriföretag inom framför allt process- och energisektorn. Förvärvet stärker vårt erbjudande till svensk industri ytterligare.

Affärsområdet Produktutveckling har blivit utvald partner till Freescale och ska stödja företag i Norden och övriga Europa med inbyggda system som bygger på Freescales teknikplattform. Plattformen är optimerad för multimedia, skärmvisning och industriella tillämpningar och sprider interaktivitet till en helt ny värld av produkter. Partnerskapet stärker oss i rollen som ledande i Norden inom inbyggda system. Vi fick också ännu ett kvitto på att vi står bakom många nordiska företags världsledande lösningar när Prevas och företaget Miris i oktober vann Swedish Embedded Award i kategorin Enterprise. Genom ett kundnära samarbete har Prevas bidragit till att Miris tagit sig ut på en potentiellt mycket het och global marknad med sitt världsunika instrument för analys av vätskor, såsom ko-, buffel- och bröstmjölk. På enbart sju månader har vi kunnat leverera och få ett komplext system i produktion. Många företag ger oss ett stort förtroende som utvecklingspartner och det finns en ökande vilja att lämna större utvecklingsprojekt till Prevas. Även här märker vi av en något dämpad utveckling på grund av osäkerheten på marknaden.

Investeringar i produktionsnära IT-system blir allt viktigare för industrins konkurrenskraft och tillväxt på en global marknad. De större investeringarna lär vänta på sig tills markandsläget i vår omvärld blir mer stabilt. Redan nu bör dock industriföretag bli bättre på att stärka sin konkurrenskraft genom att utnyttja strategiska partners på ett effektivare sätt, något som idag till viss del är en outnyttjad potential. Genom stegvisa och kostnadseffektiva produktionseffektiviseringar hjälper Prevas affärsområde Industrisystem sina kunder till tillväxt.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att våra investeringar i tillväxt på nya affärsområdet Management Consulting på sikt ger oss en ännu starkare position på marknaden. Affärsområdena Produktutveckling och Industrissystem är väl positionerade för framtida utmaningar i en tekniksnabb föränderlig värld. Framförallt står vi starka med våra mycket kompetenta och duktiga medarbetare inom hela Prevas.

På grund av tidigare sjukdomsbild lämnade Mats Lundberg i oktober åter rollen som CEO på Prevas. Mats Lundberg är kvar i företagets ledningsgrupp och fokuserar sitt arbete med att fortsätta driva effektiveringsprocessen inom företaget.

Mats Åström, tf CEO och CFO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Åström, tf CEO, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Helena Lundin, Informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, E-mail: helena.lundin@prevas.se

Prevas delårsrapport jan-sept 2012 i sin helhetPDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008