dk  no  en  
sv en dk no
Prototyputveckling och koncepttest

Prototyp- och konceptutveckling

Förkorta den verkliga ledtiden och få ut produkten snabbare på marknaden.

När vi talar om time-to-market, är det lätt att glömma att det vanligaste scenariot faktiskt är att den längsta ledtiden är den från idé till när det verkliga FoU-projektet startar. Det är inte ovanligt att ett 12 månader långt FoU-projekt föregås av en 3 år lång beslutsprocess. Detta på grund av att ledningen i många fall saknade fakta om de kommersiella riskerna och/eller möjligheterna.

Prevas har ett bra track-record och hjälper sina kunder att utvärdera ifall deras idéer är tekniskt genomförbara. Det gör vi genom att hjälpa till med mindre förstudier, teoretiska undersökningar, principprototyper, konceptprototyper och storskaliga förprojektsprototyper.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning