dk  no  en  
sv en dk no
Produktutveckling och inbyggda system

Produktutveckling och inbyggda system

Prevas har mer än 30 års erfarenhet som partner i produktutvecklingsprojekt. Projektens omfattning kan variera från moduler eller delsystem till utveckling och industrialisering av hela produkter.

Genom att använda våra designbibliotek och beprövade plattformar kan vi erbjuda våra kunder mycket konkurrenskraftiga lösningar vad gäller utvecklingstid och kostnader. För projekt som inte är tidskritiska kan vi komplettera med våra SmartShoring-lösningar för att dramatiskt minska produktutvecklingskostnaden.

Prevas erbjuder expertlösningar baserade på en kombination av applikationskunskap, teknisk expertis och kunskap om domänkrav på systemnivå som våra kunder måste uppfylla. När dessa kompetenser möts, skapar vi konkurrensfördelar för våra kunder och kan hjälpa dem att snabbt få ut sina produkter på markanden.

Prevas har också byggt upp flera expertcenter, Center of Excellence, där vi har hög kompetens inom olika applikationsområden och systemdomäner. Våra projektteam består av erfarna och duktiga specialister som nyttjar våra väl beprövade tekniska plattformar för att utveckla konkurrenskraftiga lösningar.

Exempel på applikationsområden för produktutveckling:

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning