dk  no  en  
sv en dk no
Produktkostnadsreduktion

Produktkostnadsreduktion

Redesign för sänkta kostnader.

En av de viktigaste, men ibland bortglömda, uppgifterna är att arbeta proaktivt med befintliga produkter ur ett kostnadsperspektiv.

Om du regelbundet ser över din design när du gör en livscykelanalys får du en bra bild om hur väl produkterna överensstämmer med dagens komponenter och kostnadsfaktorer. Om du också ser på produkten från ett rent produktionsperspektiv, får du en omfattande analys som vanligtvis leder till lägre produktionskostnader. Sammantaget får du en bra beslutsgrund för vad du i nuläget ska göra med produkten.

Prevas har ett koncept och mycket stor erfarenhet inom redesign för kostnadsreduktion. Prevas kan snabbt och effektivt hitta förbättringar i din konstruktion och identifiera de delar som är relevanta för att öka dina marginaler. Samtidigt får du en diagnos som berättar vilken livscykelstatus dina komponenter har, om de har en aktiv status eller om de kommer att bli (eller redan har blivit) klassade som Last Time Buy (LTB).

Ta reda på din produkts aktuella status via en livscykelanalys! Låt oss berätta mer och visa referenser och affärsmöjligheter.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning