dk  no  en  

sv en dk no

Produktivitetsdagen 21 september 2017

Nedan kan du ta del av några av de presentationer som hölls under dagen.

Vi filmade även flera av Produktivitetsseminarierna. Filmerna kommer att finns tillgängliga på vår YouTube-kanal.

Ebba Lindsö

Klas Eklund (Key Note Speaker)

Hållbarhetsekonom på SEB, skribent och föredragshållare

Klas Eklund har stor kännedom om ekonomi och har skrivit böcker om bland annat ekonomisk tillväxt. Han har gedigen kunskap om klimat, globaliseringen och tekniskt utveckling.

Klas Eklund är en flitig skribent och föredragshållare med närmare 900 publicerade artiklar i tidningar, tidskrifter och antologier. "Vår ekonomi – en introduktion till samhällsekonomin" (Studentlitteratur) är Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi och är översatt till bland annat ryska och kinesiska. Han har skrivit debattböcker om budgetunderskottet, skattesystemet, Tobinskatt och ekonomisk tillväxt. Under 2010 deltog han med en biografi över Olof Palme i Bonniers stora satsning "Sveriges statsministrar under 100 år". 2011 gav han ut "Kina: Den nygamla supermakten" (SNS), en bred studie över Kinas ekonomiska och politiska utveckling. Hans senaste bok handlar om innovationspolitik och entreprenörskap; "Ett ramverk för innovationspolitiken. Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?" (Samhällsförlaget). Han har dessutom skrivit en deckare - "Läckan" (tillsammans med Karl G Sjödin) - som handlar om insideraffärer och mord i finansdepartementet. Boken filmatiserades och sändes senare som TV-serie.

Klas Eklund är hållbarhetsekonom på SEB, adjungerad professor i Lund samt medlem i Regeringen Reinfeldts Framtidskommission. Mellan 1994 och 2007 var han bankens chefekonom. Klas har varit ledamot av EU-kommissionens Grupp för ekonomisk-politisk analys. Han har också varit vice ordförande i 5e AP-fonden och styrelseledamot i ABB Treasury Center Sweden, ordförande i ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi), domare för utmärkelsen Svensk Kvalitet, ledamot av SNS konjunkturråd, styrelseledamot i Carnegiestiftelsen.

Ebba Lindsö

Brinner för att skapa effektiva organisationer och team

Jennie Wilund, Studio Manager

Jennie Wilund, utbildad metallurg från KTH, är en före detta stålkokerska som jobbat på chefsposition i den digitala världen i över femton års tid. Hon har varit med och byggt upp företag från grunden och gjort ett antal framgångsrika resor på bland annat Aftonbladet, Stardoll och Avalanche Studios.

Jennie har gjort de flesta misstag som en chef kan göra. Något som hon själv är mycket stolt och glad över. För utan dessa misstag hade hon aldrig lärt sig det hon idag kan, och själv utvecklat, om effektivt ledarskap och potenta organistationer.

Göran Kördel

Digitalisering inom gruvindustrin

Göran Kördel, CIO, Boliden

Göran Kördel har en lång erfarenhet från svensk industri. Han har arbetat inom Ericsson, som CIO för Sandvik och som egen konsult. Göran är sedan tre år CIO på Boliden som driver en framgångsrik digitalisering av sin verksamhet.

Uppkopplade maskiner (IoT), avancerade nätverk, positionering och data analys är nyckelteknologier för Boliden. Seminariet kommer att handla om hur ny teknologi möjliggör högre produktivitet, förbättrad säkerhet och förbättrad miljö inom gruv- och smältverksindustri.

PresentationPDF

Ebba Lindsö

Underhållsstrategi 4.0

Michael Jansson, Improvement Leader/Förbättringsledare, Löfbergs

Michael Jansson är utbildad underhållstekniker och har bland annat studerat vid Karlstads universitet. Han har stor erfarenhet av underhålls- och förbättringsarbete inom både tillverknings- och livsmedelsindustrin. Han brinner för det praktiska arbetet med ständiga förbättringar och tycker det är viktigt att få med sig hela personalstyrkan i utvecklingsarbetet.

Ett effektivt och förebyggande underhåll är en förutsättning för att Löfbergs ska kunna fortsätta öka sin produktion av kaffe. En ny underhållsstrategi kopplat till ett nytt underhållsystem har bidragit till att Löfbergs effektiviserat sitt underhåll med 45 procent. På endast tre månader.

Jan Stenros

Globalt standardiserad process för produktionsuppföljning 

Niklas Myrbäck, Senior Manager, Orkla Operations

Med 105 fabriker i 21 länder och kontinuerligt höga krav på kostnadsreduktion i tillverkningen har Orkla sedan 2015 påbörjat implementering av RS Production. I år räknar vi med att omkring en tredjedel av våra fabriker eller knappt 70 % av vår totala fabrikskostnad har installerat systemet.

Vad är utmaningarna med detta arbete i en multilokal koncern, vilka delar i RS Production har vi prioriterat och hur arbetar vi för att varje fabrik skall känna ägarskap och faktiskt utnyttja funktionaliteten till att sänka kostnader?

PresentationPDF
Film från talarspåret

Jan Stenros

Är IT-säkerheten hanterbar i en mer digitaliserad värld?  

Kent Magnusson, CEO, NSEC AB

Dagens IT-organisationer lever under större tryck än någonsin tidigare. För många organisationer blir IT allt mer affärsdrivande. Att balansera kostnadskontroll samtidigt som man skapar en IT-infrastruktur som möjliggör utveckling, kundnytta och i slutändan tillväxt är en utmaning för de flesta. Som om det inte var utmaning nog så behöver det också göras på ett säkert sätt, med hänsyn till både den egna organisationens och kundernas krav, men också för att leva upp till lagstiftning och externa regelverk.

Hotbilden mot svenska organisationer är både omfattande och komplex. De senaste åren har präglats av Ransomware, industrispionage och globala DDoS-attacker.

Seminariet kommer att fokusera på:

  • Aktuell hotbild i Sverige
  • Är hotbilden överdriven?
  • Utmaningar med stark IT-säkerhet
  • Vad kan och bör vi göra?
  • Enkla tips & tricks för IT-användaren

PresentationPDF

Jan Stenros

Moving traceability capabilities to cloud service to support PLCM E2E

Jan Stenros, GPA (Global Process architect) Traceability E2E, Ericsson

Arbetet med att få ner lagervärden och antal transporter till kund kräver att man kan vara flexibel i att välja vart produkten skall produceras. Detta ställer helt nya krav på hur vi snabbt och enkelt kan distribuera ut nödvändiga funktioner/kapabiliteter från våra system.

Jag kommer att berätta om hur vi på Ericsson valt att möjliggöra detta via cloud service gällande kapabiliteter kring spårbarhet.

PresentationPDF 
Film från talarspåret

Pär Larsson

Transforming an internally developed MES into a Global Solution

Pär Larsson, IT Manager VCE, Volvo Car Corporation

Hur uppnår man långsiktiga ekonomiska, organisatoriska och tekniska fördelar av ett standardiserat globalt MES? Detta när man har såväl pågående produktion i befintliga fabriker med egenutvecklade legacy MES-system samt helt nya fabriker under byggnation att ta hänsyn till!
Vilka är besluten och hur hanterar man dessa under en ständigt ökande produktionsvolym?

Pär Larsson tar oss med på Volvo Car Corporation´s MES-resa inom motortillverkningen. Berättar om utmaningar man haft och har och de vägval och erfarenheter man har gjort.

PresentationPDF 
Film från talarspåret

Fler talare presenteras inom kort.

Våra sponsorer

Wonderware
Good Solutions Sweden AB
ABB
Novotek

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning