dk  no  en  

sv en dk no
Produktionslogistik

Produktionslogistik

Produktionslogistik är ett område som fått en allt större betydelse i industrin. Detta i takt med ökade krav på kortare leveranstider och kvalitetsäkerhet, spårbarhet, en mer flexibel produktion och inte minst krav på mindre kapitalbindning.

Processer och flöden är viktiga nyckelbegrepp i produktionslogistiken. Det handlar om att styra, övervaka och optimera var material finns i produktionen, samt vart och hur materialet ska förflyttas i efterföljande steg av produktionskedjan. Utmaningarna består bland annat i att se till att flöden, lagerhållningar och förflyttningar utformas och utförs så effektivt som möjligt.

Produktionslogistik, systemlösningar och tjänster

Exempel på referensprojekt

Kontakt

Håkan Serner

Håkan Serner

Business Unit Manager

Tel

+46 31 725 18 02

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning