dk  no  en  
sv en dk no
Produktdesign och utveckling

Produktdesign och utveckling

Idag väljer många marknadsledande företag att outsourca delar av sin forskning och utveckling. Orsakerna varierar allt från ökat fokus på kärnverksamheten, resursfrågor (tid, kompetens, lokaler) till förbättrad kontroll över de kommersiella risker som hör samman med forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bland mindre företag är det relativt vanligt att endast ha ett fåtal FoU-projekt igång samtidigt, och ibland har man bara ett projekt vartannat år. Då är det svårt att upprätthålla kvaliteten, kostnadskontrollen och ha en hög produktivitet. I en sådan situation är det förnuftigt att samarbeta med någon som Prevas, som är vana vid att ständigt driva komplexa projekt.

Vi erbjuder en komplett infrastruktur för komplexa FoU-projekt:

  • Utvecklingsverktyg för programvara, elektronik och 3D-CAD
  • PDMLink-server för hantering av produktdata
  • Elektroniklabb för utveckling, prototyputveckling och testning
  • Maskinverkstad för prototyputveckling
  • Kundspecifika labb för utveckling och testning
  • EMC-labb för mätning av kravefterlevnad
  • Modern IT-infrastruktur för att hantera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 13485:2012 (Sverige/Sundbyberg)
  • Utvecklingsmodell som överensstämmer med MDD/IVDD/QSR

Det är relativt vanligt att våra kunder endast behöver hjälp med delar av ett FoU-projekt. Exempel på lösningar:

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning