dk  no  en  
sv en dk no
Prevas Snitcher Medical

Snitcher Medical

Ett nytt synsätt på etiketter för läkemedels- och medical device-industrin.

Prevas Snitcher Medical gör det enklare och säkrare att arbeta med etikettering av läkemedel och medical devices. Produkten är ett flexibelt print-on-demand-system som klarar allt från småskaliga behov till de krav stora automatiserade produktionsanläggningar ställer.

Nya produkter snabbare ut på marknaden

Du slipper att gå via tryckeri för att trycka etiketter till dina produkter. Etiketterna designas i systemet och är klara för tryck direkt, samtidigt som fullständig versionshantering uppnås. Hela hanteringen med etiketter blir snabbare och time-to-market för dina produkter förkortas.

Lättanvänt med full spårbarhet i produktionen

All data angående etiketter som enligt myndigheters krav måste sparas, kan sparas i systemet och återkallas när som helst. Spårbarhet gäller t.ex. innehålls- eller designförändringar i etiketten. Så fort en etikett ändras lagras detta i Snitcher Medical. En etikett som trycks kan i efterskott visas exakt som den trycktes.

Framgångsrikt system

Flertalet av de stora svenska läkemedels- och medical device-företagen använder idag produkten såväl nationellt som internationellt. Systemet utvecklas och anpassas kontinuerligt för att tillgodose varje kunds unika och skiftande behov. Långsiktiga samarbeten med våra kunder har alltid visat sig ge de bästa resultaten.

Flexibelt moduluppbyggt system för större effektivitet

Flexibelt moduluppbyggt system för större effektivitet Prevas Snitcher Medical är ett moduluppbyggt system som ständigt utvecklas med nya moduler. Vid behov tillhandahåller vi anpassningsbar valideringsdokumentation. Det gör Prevas Snitcher Medical till ett effektivt och lättanvänt system.

För mer information om Prevas Snitcher Medical, kontakta oss.
Prevas Snitcher MedicalPDF, pdf-fil (en)

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning