Hem
dk  no  en  

Delårsrapport januari - mars 2010

JANUARI - MARS

  • Omsättning 132,6 Mkr (152,1)
  • Rörelseresultat EBITDA 9,9 Mkr (10,3)  
  • Rörelsemarginal EBITDA 7,5 % (6,8)
  • Rörelseresultat EBIT 6,8 Mkr (7,1)
  • Rörelsemarginal EBIT är 5,2 % (4,7)
  • Resultat efter skatt 4,5 Mkr (4,9)
  • Resultat per aktie 0,44 kr (0,49)
  • Likvida medel 12,7 Mkr (25,8)

VD-KOMMENTAR


Under första kvartalets senare hälft 2010 har vi sett en tydlig ljusning på marknaden, vilket är mycket glädjande både för oss och för Norden som ett starkt tekniskt utvecklingscenter. Aktivitetsnivån hos våra kunder har ökat. Detta efter ett besvärligt 2009 där i princip stort sett alla Prevas kundbranscher, med undantag för energisektorn, drog i handbromsen.  

I kombination med vår anpassning av verksamheten, under hösten 2009, har det förbättrade marknadsläget gett en positiv utveckling under första kvartalet 2010. Våra kunder visar på ett ökat behov av produktutveckling och smarta industrisystem. När marknaden nu försiktigt börjar att återhämta sig och kunder sakta men säkert börjar att lägga ordrar, har Prevas en snabb startsträcka att växla upp igen.

Affärsområdet Industrisystem fortsätter att visa sin styrka och har en rörelsemarginal på 17 procent för kvartalet samtidigt som affärsområdet Produktutveckling återgår till lönsamhet.

Prevas har under första kvartalet ingått ett strategiskt partnerskap med Telia kring uppkopplade maskiner, så kallad M2M, där även Ericsson, Cisco och Motorola ingår. Prevas del i partnerskapet består i att verka som en systemintegratör och även att utveckla noderna som får maskinerna att prata, det så kallade inbyggda systemet. Ericssons framtidsstudie inför 2020 pekar på 50 miljarder uppkopplade maskiner. Prevas är redan idag en av Nordens starkaste leverantörer inom M2M och har genomfört ett stort antal projekt inom allt från uppkopplade skördetröskor och vindkraftverk till kommunikationsutrustning för brandmän. Här ser man även en stark synergi mellan våra två affärsområden där Industrisystem bygger system och Produktutveckling bygger noderna med inbyggda system och kommunikation.

Prevas startade 1985 vilket innebär att vi i år firar 25-års jubileum. Genom ett kvarts sekel har Prevas hjälpt ett stort antal kunder till succé på världsmarknaden. Nu lägger vi grunden för kommande års framgång. De gångna 25 åren har gett oss en bred och gedigen kompetensbank, med över 3 000 genomförda projekt. Sammanfattningsvis är nycklarna till Prevas framgång innovation, kompetens och kvalitet.

Under första kvartalet 2010 har vi bland annat fokuserat på lönsamhet och kassaflöde men vi ser nu att marknaden stabiliserats tillräckligt för att även återgå till lönsam tillväxt.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:


Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008