Hem
dk  no  en  

Ny order till Prevas från SSAB

Prevas har fått en order från SSAB i Borlänge. Ordern avser uppgradering av system för styrning och optimering av ugnar. Ordervärde 6 Mkr och klar leverans beräknas försommaren 2011.
 
SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. När SSAB nu ser en ökad efterfrågan på tunnplåt satsar man vidare på att effektivisera och optimera sin produktion. Prevas produkt FOCS (Furnace Optimization Control System) ska ersätta befintligt ugnsstyrningssystem. Det nya ugnsstyrningssystemet är PC-baserat och innehåller utökad funktionalitet som exempelvis tvådimensionell temperaturberäkning.

- Med kommande uppgradering av systemet ser vi en förbättringspotential till förbättrat kvalitetsutfall och sänkta energikostnader i anläggningen och därigenom även en positiv miljöpåverkan, säger Christian Hägglöf projektledare på SSAB.

Att framställa stålprodukter är mycket energikrävande. Material värms och kyls i flera omgångar för att uppnå önskade egenskaper. För att optimera produktivitet, kvalitet och energiförbrukning krävs en effektiv styrning av ugnarna. Prevas har tillsammans med branschorganisationerna Jernkontoret och Metallurgical Research Institute AB (Swerea Mefos, i vilken Prevas även är medlem) tagit fram programvaran FOCS-RF som utför den här optimeringen. Ett reglersystem som är ledande på marknaden för ugnsstyrning.
 
- Vi är mycket glada för denna order som också är ett bevis på att vår strategiska satsning på produkten FOCS är helt rätt. Prevas egna erfarenhet i kombination med ett fruktbart samarbete med forskningsmiljöer gör det möjligt att ta fram produkter och system som svarar väl mot de krav som våra kunder ställer, säger Christer Ramebäck affärsområdeschef Industrisystem på Prevas.
 
- Miljöpotentialen i produkten FOCS är väldigt stor även om det är ekonomin som lockar främst. Systemet kan direkt sänka energiförbrukningen med 5 till 20 procent samtidigt som kvaliteten höjs och produktiviteten ökar, fortsätter Christer Ramebäck.
 
Miljötänk är en av de dominerande trenderna inom Prevas verksamhet. Prevas har under sin 25-åriga historia levererat kunnande och kompetens till sina kunder och har ofta med ett finger i spelet där det ska sparas energi. Inom allt från kranstyrning i sopförbränningsanläggningar, ugnsstyrning i valsverk och rapporter om utsläpp till design av morgondagens elektronik.

För mer information och uppföljning:

Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem Prevas AB                                                   
Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95, E-mail: christer.rameback@prevas.se
 
Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se
                                                                                                                                
Om Prevas
Prevas firar i år 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Om SSAB
SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har 8 700 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm. För mer information, se www.ssab.com.   

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008