Hem
dk  no  en  

Prevas hjälper Lundins Alvheim-projekt med dataoptimering

Lundin Petroleum har skapat en strategisk produktportfölj av sina tillgångar på den norska kontinentalsockeln, bland annat i Alvheim-projektet, som togs i produktion under andra kvartalet 2008. I samband med Alvheim-projektet valde Lundin Prevasprodukten Mikon för hjälp med bearbetning av produktionsinformation och övrig fältinformation.
 
Utmaningen för Lundin var att göra informationen tillgänglig för hela organisationen. Prevaskonsulter fick i uppdrag att få bort den manuella hanteringen av de produktionsrapporter som kommer från operatörerna samt att effektivisera bearbetningen av information vid försäljning av gas. Lösningen blev produkten Mikon Enterprise Asset Reporting från Prevas, inklusive konfiguration, dokumentation och utbildning.
 
När man slipper använda inexakta manuella datasökningar behöver man inte längre vara beroende av den enskilde medarbetarens manuella inmatningar och undviker därmed risken för mänskliga fel. Dessutom är manuell datainmatning begränsad till nyckeltal. Med Mikons upplägg får man också möjlighet att utnyttja informationen i operatörernas rapporter på ett bättre sätt. Detta innebär att det ökande antalet uppgifter man matar in inte ger upphov till något merarbete. Samtidigt med att informationen blir mätbar försvinner också risken för felaktig inmatning.

"Vi har utvärderat flera olika lösningar inom produktionsrapportering. I Mikon Enterprise Asset Reporting har Prevas en flexibel lösning som kan tillgodose våra behov. Efter kontakter med några av Prevas övriga kunder stod det klart för oss att de är en partner som vi kan bygga vår framtid med", säger Tove Lie på Lundin Norway AS.
 
"Med ett automatiskt, ständigt uppdaterat system kan Lundin följa operatörernas arbete mycket närmare, och man får också tillfälle att vara mer aktiv med de möjligheter man har. Mer detaljerade specifikationer kan lagras. Man slipper onödigt arbete och kan i stället koncentrera sig på lönsammare arbetsuppgifter. Både medarbetare och ledning inom Lundin får fortlöpande uppdaterade presentationer och därmed en större förståelse för intäktsströmmarna", säger Geir Jåsund, vd för Prevas.

För mer information och uppföljning:

Geir Jåsund, VD Prevas AS Norge
Vitaminveien 11a, N-0485 OSLO, Norge
Tfn: +47 2279 7002, Mobil: +47 482 57957, E-mail: geir.jasund@prevas.no
 
Tove Lie, Development Manager, Lundin Norway AS
Tfn: +47 91 87 79 14, E-mail: tove@lundin-norway.no

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008