dk  no  en  

sv en dk no

Industriellt Linux måste hålla hög kvalitet

PRESSRELEASE

2014-12-08
Prevas Innovation for Growth

Kraven på kvalitet och testning av Linux-system för industriellt bruk ökar och det krävs fokus och kunskap för att uppfylla dem.

Att bygga in det populära operativsystemet Linux i industriella produkter har blivit allt mer vanligt och många utvecklar sina applikationer i Linux för användning i en mängd olika produkter. På grund av den stigande utvecklingshastigheten i alltmer komplicerade operativsystem ökar kvalitetskraven, och därmed även kraven på testmöjligheterna.  

- Prevas har sedan 2007 arbetat målinriktat med skräddarsydda Linux-system för industriellt bruk och har därigenom god inblick i de krav industrin ställer i fråga om stabilitet och testning av Linux-system. Med dessa erfarenheter som grund utvecklar Prevas skräddarsydda och vältestade Linux-system med garanterat hög och väldokumenterad kvalitet, säger Mads Doré Hansen produktchef på Prevas.

Prevas Industrial Linux är ett baspaket som tar höjd för de krav som ställs av i princip alla industriella Linux-intressenter. Ett effektivt rotfilsystem med allt som behövs för effektiv applikationsutveckling, möjlighet till säker fjärruppdatering av operativsystem och program samt utvecklingskit för både Linux och Windows. Därutöver inbegriper lösningen kärna och bootloader för den specifika maskinvara Industrial Linux ska användas med. Baspaketet levereras med en omfattande testrapport som ger en överblick över alla genomförda tester. Rapporten fungerar således som kvalitetssäkring av produktutvecklingen.

Med små ändringar och tillägg av maskinvaruspecifika kärndrivrutiner för Prevas Industrial Linux skapas ett helt skräddarsytt industriellt Linux-system.

- Resultatet är ett stabilt och noggrant testat Linux-system som bidrar till att säkerställa en produkt av hög industriell kvalitet, fortsätter Mads Doré Hansen.

Prevas Industrial Linux levereras med antingen OE-lite Linux (http://www.oe-lite.org) eller Yocto Project (https://www.yoctoproject.org) som integrationsverktyg. På så sätt minimeras kostnaderna för underhåll och vidareutveckling på lång sikt.

För mer information och uppföljning

Søren W. Mathiasen, försäljnings- och marknadschef, Prevas A/S
E-postadress: soren.mathiasen@prevas.dk, Telefon: +45 2099 7601

Mads Doré Hansen, produktchef, Prevas A/S
E-post: mads.dorehansen@prevas.dk, Telefon: +45 4019 6566

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning