Hem
dk  no  en  

Prevas söker fler mekanikkonstruktörer i Stockholm

Prevas Innovation for Growth

Prevas expanderar i Stockholm och söker fler medarbetare inom kompetensområdet mekanik.

Efterfrågan hos våra kunder på uppdrag med mekanikinriktning har ökat och vi behöver stärka vårt kompetenta team av mekanikkonstruktörer i Stockholm. Vi söker ett flertal projektledare och konstruktörer inom mekanik.

Prevas har lång erfarenhet av mekanik och mekatronisk utveckling. Vi jobbar med både stora och små produktutvecklingsprojekt och det finns sällan några enkla eller självklara lösningar. Alla uppdrag ställer höga krav på kreativitet, erfarenhet och kompetens där olika kunder och projekt har sina unika utmaningar. Projekten löper ofta från konceptfas till produktlansering och produktvård. Vissa projekt genomförs ute hos kund och andra som helhetsåtaganden på Prevaskontoret.

– Det är en spännande värld vi lever i. Teknikutvecklingen går snabbt framåt vilket också ger nya möjligheter till spännande och innovativa lösningar. Prevas har lång erfarenhet av produktutveckling och inbyggda system och har utvecklat många prisbelönta produkter för våra kunder, säger Jonas Mann affärsområdeschef Produktutveckling på Prevas.

Med bred specialistkompetens inom mjukvara, elektronik och mekanik för inbyggda system kan Prevas ta ett helhetsåtagande och hjälpa sina kunder att snabbt få ut sina nya produkter på marknaden. Förståelsen för branschers olika utmaningar och kunders verksamhetsområden är också styrkor som kommer våra kunder till nytta. Prevas har bland annat varit en viktig utvecklingspartner för våra kunder vid framtagning av ett flertal medicintekniska instrument, energiutvinning från vågkraft, kommunikationssystem för rökdykarteam och interaktiva lekplatser.

– Efterfrågan på marknaden har generellt blivit något bättre och vi märker av ett ökat intresse hos våra kunder. Vi behöver i Stockholmsregionen expandera inom vårt kompetensområde mekanik. Som det ser ut i dag satsar vi på att anställa ca 40 nya medarbetare inom detta område, säger Thomas Schaumann affärsenhetschef på Prevas i Stockholm.

För mer information och uppföljning

Jonas Mann, Business Area Manager Product Development Prevas
E-post: jonas.mann@prevas.se, Mobil: +46 70 379 06 69

Thomas Schaumann, Business Unit Manager Product Development Prevas
E-post: thomas.schaumann@prevas.se, Tel: +46 8 726 40 55, Mobil: +46 70 379 07 13

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008