Hem
dk  no  en  

Nya stororder inom Life Science till Prevas

Inom utveckling av avancerade medicintekniska instrument har Prevas en, i Europa ledande position. Ytterligare bevis för det är ett antal order inom området Life Science som tagits av Prevas de senaste månaderna. Totalt ordervärde ca 34 Mkr.

Under slutet av kvartal två och i början av kvartal tre har Prevas tecknat ett flertal stora och strategiskt viktiga utvecklingskontrakt inom området Life Science.
 
- Life Science är ett expansivt område som kännetecknas av innovativa och högteknologiska instrument och lösningar. Vi är mycket glada över att kunderna fortsätter att ge oss sitt fulla förtroende inom detta område, säger Robert Tönhardt ansvarig för expertcentrat Life Science på Prevas.
 
Prevas verksamhet bedrivs delvis i flera olika s.k. Centers of Excellence, expertcentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Denna fokusering gör att Prevas kan möta växande branschunika behov. Generellt ökar kraven på kortare utvecklingstider samt design, bättre kvalitet och uppkopplingsmöjligheter.
Genom åren har Prevas utvecklat flera prisvinnande produkter åt kunder i Norden, Europa och USA.
 
- Vi tror att äkta kundnytta bäst kan uppnås genom en djupgående förståelse av kundens verksamhet. Prevas kunder är spridda över hela världen och för att hjälpa dem att konkurrera på en global marknad har vi byggt upp ett antal Centers of Excellence. Där erbjuder vi specialistprojektteam med specifik domänexpertis och teknikplattformar för lönsamma nyckelfärdiga lösningar, fortsätter Robert.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Mann, Business Area Manager Product Development Prevas AB
E-mail: jonas.mann@prevas.se, Mobil: 070-379 06 69

Robert Tönhardt, Manager Center of Excellence Life Science Prevas AB
E-mail: robert.tonhardt@prevas.se, Mobil: 0703-79 07 03          

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008