Hem
dk  no  en  

Prevas delårsrapport januari - juni 2012


JANUARI - JUNI
 • Omsättning 336,7 Mkr (311,6)
 • Rörelseresultat EBIT 13,1 Mkr (27,9)
 • Rörelsemarginal EBIT 3,9 % (9,0)
 • Resultat efter skatt 8,9 Mkr (20,2)
 • Resultat per aktie 0,84 kr (1,89)
 • Likvida medel 14,3 Mkr (17,2)

APRIL - JUNI

 • Omsättning 163,4 Mkr (156,2)
 • Rörelseresultat EBIT 1,0 Mkr (12,5)
 • Rörelsemarginal EBIT 0,6 % (8,0)
 • Resultat efter skatt 0,1 Mkr (9,0)
 • Resultat per aktie 0,00 kr (0,84)

VD-KOMMENTAR
Prevas har i likhet med jämförbar period 2011 fortsatt att öka omsättningen, dels genom organisk tillväxt och företagsförvärv och dels genom ökad orderinströmning. Orderingången ökade med 27 procent andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Detta till trots presenterar vi ett sämre resultat. Orsaken till resultatförsämringen för perioden förklaras bland annat av den internationella ekonomiska osäkerheten som lett till försiktighet bland våra internationella industrikunder, en tillfällig sämre konsultbeläggning i början av andra kvartalet och start av nysatsningar som för andra halvåret kommer att ge positiva resultat.

Vi har under andra kvartalet startat ett nytt affärsområde, Management Consulting, vilket fått en lyckosam start. I samband med det nya affärsområdet har Prevas tecknat LOI (Letter-of-Intent) om förvärv av företaget Rhemispheres AB, som bedriver rådgivande IT-konsultverksamhet med fokus mot energisektorn. Rhemispheres passar mycket väl in under Prevas ledstjärna; Innovation for Growth. Genom att stärka den rådgivande delen av Prevas kan vi i högre grad hjälpa våra kunder att skapa innovativ tillväxt.

Ett spännande företagsförvärv har även gjorts under perioden av teknikföretaget Zetiq Development i Karlskoga. Företaget har specialistkompetens inom sensorapplikationer och deras profil kompletterar Prevas mycket bra.

Prevas satsar också fortsatt starkt på expertcentra. Vi startade under andra kvartalet ytterligare ett Center of Exellence, denna gång inom spårbarhet; ett växande område där industrier som tillverkar exempelvis explosiva varor, livs- och läkemedel måste bemöta allt fler myndighetskrav. Prevas erbjuder specialistprojektteam med specifik expertis och beprövade teknikplattformar.

Inom affärsområdet Produktutveckling är vi fortsatt ledande i Norden på inbyggda system. Prevas förmåga att utveckla innovativa lösningar och nya patent i samverkan med våra kunder befäster många nuvarande och kommande entreprenörers konkurrenskraft på en allt mer konkurrensutsatt världsmarknad. En kvittens på detta är bland annat vår snabba utveckling av den senaste teknologin till företaget Miris, som vi även hoppas ska bli Prevas 5:e nominerade bidrag i rad till det stora teknikpriset; Swedish Embedded Awards. Besked lämnas av Swedish Embedded Award i mitten av augusti.

Affärsområdet Industrisystem lider fortfarande något av den försiktighet som råder gällande investeringar inom industriell IT och automation. Affärsområdet är dock starkt positionerat och Prevas är väl renommerat bland industriföretag som bland annat behöver hjälp med spårbarhet, energibesparing och mätningar.

Trots periodens svagare resultat och lägre beläggning under våren tror vi på en positiv utveckling där resultaten av våra offensiva satsningar samt bredare affärserbjudande kommer att ge goda resultat för andra halvåret. Den starka orderingången ger även förutsättningar till fortsatt expansion.

Mats Lundberg, President och CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Lundberg, President och CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, Deputy CEO, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Prevas delårsrapport jan-juni 2012 i sin helhetPDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008