Hem
dk  no  en  

Prevas satsar på spårbarhetssystem

Prevas har under många år utvecklat, leverarat och supporterat spårbarhetssystem nationellt och internationellt till värdsledande företag. Spårbarhet är bland annat en av de viktigast nyklarna till en effektiv och felfri produktion. För att hjälpa våra kunder satsar Prevas ännu mer inom detta område och startar ett expertcentra för spårbarhet.
 
Spårbarhet handlar om att veta vad produkter består av och kunna informera om hur och när de producerades. Kraven och efterfrågan på spårbarhet ökar idag inom flera områden.
 
- Branschkunskap kombinerat med olika specifika kompetenser såsom automation, märkning, datainsamling och validering är väsentliga för att lyckas med sitt spårbarhetssystem. Prevas långa erfarenhet av att bygga kostnadseffektiva spårbarhetslösningar bygger på över 25 års erfarenhet och är grunden till det nya expertcentrat, säger Matz Axelsson affärsenhetschef på Prevas.
 
Incitament för införande av spårbarhet varierar mellan olika branscher och kan bland annat vara eliminering av hälsorisker, försvårande av piratkopiering och minskning av miljöpåverkan. Vissa branscher såsom livs- och läkemedelsbranschen måste ha spårbarhet för att uppfylla myndighetskrav, medan andra har det för att eftersträva maximal kundnöjdhet och felfri produktion, t.ex. fordons- och elektronikbranschen. Myndighetskraven på spårbarhet ökar även inom andra branscher som exempelvis tillverkning av explosiva varor.
 
- För att hjälpa våra kunder att konkurrera på en global marknad har vi byggt upp ett antal expertcenter, s.k. Centers of Excellence, där vi ska ta en världsledande roll. Där erbjuder vi specialistprojektteam med specifik domänexpertis och teknikplattformar för lönsamma nyckelfärdiga lösningar, säger Christer Ramebäck affärsområdeschef på Prevas.

För ytterligare information kontakta:

Christer Ramebäck, Affärsområdeschef Industrisystem Prevas                                                         
E-mail: christer.rameback@prevas.se, Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95
 
Matz Axelsson, Affärsenhetschef Prevas
E-mail: matz.axelsson@prevas.se, Tfn: 08-726 40 50, Mobil: 073-274 19 59

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008