Hem
dk  no  en  

Prevas växer inom inbyggda system,

förvärvar specialistföretag i Karlskoga

Prevas har från den 4 april förvärvat teknikföretaget Zetiq Development AB i Karlskoga. Företaget har specialistkompetens inom inbyggda system vilket ytterligare befäster Prevas position som ledande i Norden inom området.   

Zetiq Development har 15 medarbetare i Karlskoga och bygger sin verksamhet på uppdrag från externa kunder från Europa. Företaget är specialister inom inbyggda system och ägnar sig främst åt elektronik-utveckling och hårdvarunära programmering för allehanda industrier. Företaget har specialkompetens inom sensorapplikationer och deras profil kompletterar Prevas verksamhet mycket väl. 

Ett förvärvsavtal har tecknats med förvärvsdatum den 4 april 2012. Den fasta köpeskillingen uppgår till 10,5 Mkr. Förvärvet betalas kontant. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista mars 2015, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 16,0 Mkr.

Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge en rörelsemarginal på ca 18 procent och en omsättning på 16 Mkr under kvarvarande del av 2012 samt 20 Mkr i omsättning under en 12 månadsperiod. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut.

- Trenden att effektivisera sin utvecklingsprocess inom produktutveckling fortsätter. Att få fram nya produkter både snabbare och billigare blir allt viktigare. Vi möter en ökad efterfrågan från våra kunder att ge dem dessa konkurrensfördelar. Att stärka Prevas erbjudande och vår närvaro i Värmland, västra Sverige och Norge är därför strategiskt viktigt, säger Jonas Mann affärsområdeschef Produktutveckling på Prevas.

- Vi ser fram emot att bli en del av Prevas och att bidra till deras starka utveckling inom inbyggda system. Vi kompletterar Prevas på ett väldigt bra sätt och kan i och med denna affär förbättra vårt erbjudande till både våra medarbetare och kunder. Vidare är Prevas företagskultur och inriktning väldigt lik Zetiqs, vilket borgar för en bra integration, säger Magnus Edman VD för Zetiq Development.

För mer information och uppföljning

Jonas Mann, Business Area Manager Product Development Prevas AB
Mobil: 070-379 06 69, E-mail: jonas.mann@prevas.se

Mats Lundberg, President and CEO Prevas AB
E-mail: mats.lundberg@prevas.se, Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40

Magnus Edman, VD Zetiq Development AB
E-mail: magnus.edman@zetiq.se, Tfn: 0586-222 338, Mobil: 076-104 32 33                       
 
Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 550 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008