Hem
dk  no  en  

Prevas utvecklat mätsystem till Medfield Diagnostics

Prevas, har i samarbete med National Instruments, hjälpt Göteborgsbaserade företaget Medfield Diagnostics att utveckla mätinstrumentet Strokefinder R10. Ett instrument som kan rädda många liv och förhindra mycket lidande för framtida strokedrabbade människor.
 
En stroke som orsakar hjärnblödning kräver en viss typ av medicinsk behandling medan en blodpropp i hjärnan kräver en helt annan behandling. Att ställa rätt diagnos så tidigt som möjligt är oerhört viktigt. En snabb och korrekt behandling innebär att risken för att patienten förlorar tal och rörlighet dramatiskt minskar.
 
Medfield Diagnostics grundades 2005 och är ett företag som utvecklar mikrovågsbaserade diagnostik-instrument för vården. Företaget är sprunget ur mångårig forskning på Chalmers Tekniska Högskola. Första produkten, Strokefinder R10, är ett forskningsinstrument som bland annat ska skilja blödning från propp vid stroke i kliniska prövningar. Instrumentet har även möjlighet att mäta om en stroke sker nattetid hos patienter i riskgrupp som ligger under övervakning på sjukhuset. Prevas har levererat mätutrustningen som består av ett system med ett antal moduler samt mjukvaran som utför mätningarna. Instrumentet baseras på National Instruments nya nätverksanalysator.
                                              
— För oss, som är ett riskkapitalfinansierat bolag, var det viktigt med en flexibel och effektiv utvecklingspartner som Prevas. Samarbetet innebar en snabb produktutveckling, låg utvecklingskostnad och en flexibel, moduluppbyggd lösning, som även passar andra tillämpningar, säger Patrik Dahlqvist VD på Medfield Diagnostics.
 
Produkten består av en mätutrustning samt en hjälm som sätts på patienten och används för att undersöka hjärnan med hjälp av mikrovågor. I hjälmen finns antenner som tillsammans med mätutrustningen fungerar som sändare och mottagare.
 
— Som Select Alliance Partner till National Instruments samarbetar vi med både försäljning och utveckling. Detta innebär att vi tillsammans kan hitta nya lösningar baserade på kommersiella produkter. I detta fall en nätverksanalysator som vid utvecklingstiden inte fanns tillgänglig som kommersiell produkt men genom vårt samarbete kunde göras tillgänglig för Medfield, säger Hans Nyström på Prevas.   
 
Strokefinder R10 är idag ett forskningsinstrument för kliniska prövningar inom strokeforskningen. Om cirka tre år räknar Medfield Diagnostics med att ha ett instrument för klinisk användning på sjukhus samt på längre sikt kunna utrusta ambulanser med instrumentet för att omedelbart kunna ställa rätt diagnos.

För mer information och uppföljning:

Jonas Mann, Affärsområdeschef Produktutveckling Sverige Prevas AB
Tfn: 08-726 40 00, Mobil: 070-379 06 69, E-post: jonas.mann@prevas.se
 
Hans Nyström, Manager Test System Design Prevas AB
Tfn: 031-725 18 66, Mobil: 073-367 51 65, E-post: hans.nystrom@prevas.se
 
Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics AB
Tfn: 031-741 17 53, Mobil: 0733-18 71 97, E-post: patrik.dahlqvist@medfielddiagnostics.com

Om Prevas
Prevas firar i år 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Om Medfield Diagnostics
Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostikinstrument för vården. Bolaget är sprunget ur mångårig forskning på Chalmers Tekniska Högskola. Första produkten är ett instrument för forskning inom den akuta strokevården, där tidig diagnos av typ av stroke är av vikt för att möjliggöra rätt behandling. För mer information, se www.medfielddiagnostics.com.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008