Hem
dk  no  en  

Prevas och Outokumpu tecknar avtal om strategiskt partnerskap

energioptimering
Prevas tecknar ett strategiskt partnerskap med Outokumpu i Avesta med fokus på att kontinuerligt energioptimera ugnsdriften i Outokumpus produktion.  

I takt med stigande energikostnader ökar även företagens behov av att hitta energioptimerande lösningar i sin produktion. Att framställa stålprodukter är mycket energikrävande. Material värms och kyls i flera omgångar för att uppnå önskade egenskaper. Effektivt utnyttjande av ugnar kräver optimering av produktivitet, kvalitet och energiförbrukning.
 
Outokumpu är en världsledande leverantör av rostfritt stål. För att säkra, effektivisera och optimera sin produktion i Avesta har Outokumpu tillsammans med Prevas definierat ett antal gemensamma mål för partnerskapet. Bland annat ska parterna tillsammans verka för att minska energiförbrukning och CO2 utsläpp i ugnsdriften med 3 procent det närmaste året.
 
- Vi har valt att teckna avtal med Prevas på grund av att vi önskar ett långsiktigt sammarbete för att jobba med förbättringar inom ugnsdriften. Det är viktigt för båda parter. Jag tror att det blir möjligt om man har en partner som tillsammans med dig är väl förtrogen med anläggningen. För att kunna nå bestående förbättringar krävs en långsiktighet, vilket vi är övertygande att vi kommer och få tillsammans med Prevas, säger Claes Nilsson Sörebo General Manager hos Outokumpu.
 
- Prevas har ett långvarigt samarbete med Outokumpu i Avesta och vi är väldigt glada att kunna fördjupa samarbetet genom detta partnerskap. Det känns verkligen inspirerande att jobba tillsammans med Outokumpu mot konkreta mål för att ytterligare stärka deras konkurrenskraft. Jag tror att just den här typen av partnerskap, där vi utnyttjar varandras styrkor på bästa sätt, är en nyckel för nordisk industri att möta en allt hårdare global konkurrens, säger Johan Bäckman affärsenhetschef på Prevas.
 

För ytterligare information kontakta:

Johan Bäckman, affärsenhetschef Industrisystem Prevas
Tfn: 021-360 19 35, Mobil: 070-684 73 99, E-mail: johan.backman@prevas.se
 
Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem Prevas
Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95, E-mail: christer.rameback@prevas.se
 
Claes Nilsson Sörebo, General Manager Hot Rolling, Annealing & Pickling,
Cold Rolling Outokumpu Stainless AB       
Tfn: 0226-810 00, E-mail: claes.nilsson-sorebo@outokumpu.com

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008