Hem
dk  no  en  

Prevas delårsrapport januari - september 2014

JANUARI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättning 539,2 Mkr (503,9)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 25,1 Mkr (9,2)
 • Rörelseresultat EBIT 15,2 Mkr (–8,1)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,8 % (–1,6)
 • Resultat efter skatt 11,7 Mkr (–8,9)
 • Resultat per aktie 1,10 kr (–0,88)

JULI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättning 161,4 Mkr (146,5)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 10,4 Mkr (0,5)
 • Rörelseresultat EBIT 7,2 Mkr (–3,1)
 • Rörelsemarginal EBIT 4,5 % (–2,1)
 • Resultat efter skatt 5,9 Mkr (–3,4)
 • Resultat per aktie 0,57 kr (–0,34)
Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Prevas resultat är bättre i tredje kvartalet jämfört med förra året och vi har en fortsatt lönsam tillväxt trots att konjunkturen står och stampar och inte riktigt vill ta fart. Vår fokusering på lönsamhet och kundorientering som vi inledde året med, pågår med oförminskad kraft. Detta arbete börjar bära frukt och vi behöver bli fler medarbetare inom vissa kompetenser och geografiska områden.

Vad gäller marknaden i stort sker en viss återhämtning inom exportindustrin även om det går långsammare än vad vi önskat. Vi kan emellertid också skönja en försiktighet hos exportföretag på grund av det osäkra konjunkturläget som förvärrats av den svaga återhämtningen i Eurozonen och den instabila geopolitiska situationen i Ukraina och Mellanöstern. Trots detta finns det alltjämt intressanta affärsmöjligheter. Inte minst tack vare marknadens ökade intresse för områden som Internet of Things, big data och
molntjänster samt den ständiga jakten på ökad produktivitet och energieffektivisering.

Affärsområdet Industrisystem fortsätter att utvecklas mycket bra, allt ifrån robotbaserade automationssystem till molnbaserade underhållslösningar. Här är utmaningen att fortsätta växa och bibehålla lönsamheten. Vi har även valt att knyta affärsrådgivningen, Management Consulting, närmare Industrisystem. Detta i syfte att vara en tydligare strategisk rådgivare till våra kunder för att hjälpa dem att se hur ny teknik kan påverka deras konkurrenskraft och affärsmodeller samtidigt som vi kan leverera lösningar och tjänster inom samma områden.

Inom affärsområdet Produktutveckling fortsätter orderingången att förbättras, trots att kunderna är försiktiga och håller hårt i plånboken. Hos våra kunder handlar det mycket om optimering och att sänka produktkostnader men inom områden med hög innovationstakt sker också investeringar i ny teknik och produkter. Det är också mycket glädjande att Prevas för sjätte gången är nominerade till Swedish Embedded Award. I priskategorin ”Enterprise” tävlar Prevas tillsammans med Kontigo, med en trådlös alkomätare, om det prestigefyllda priset. Produkten är ett intressant exempel på hur en Internet of Things-applikation kan skapa samhällsnytta.

Sammanfattningsvis har vi bättre beläggningsgrad och resultat än förra året och vi är väl positionerade med starka kundrelationer och erbjudanden som hjälper nordiska företag att utveckla innovativa produkter och lösningar. Nu gäller det bara att investeringsviljan tar bättre fart igen.

Slutligen vill jag nämna ”Produktivitetsdagen 2014”; vårt uppskattade årliga event som blivit en mötesplats för svenska industrikunder. Vi har kunder inom många olika branscher vilket ger en bra bredd på eventet som bygger på välbesökta seminarier där våra kunder berättar om sina verksamheter, utmaningar och lösningar.

Produktivitetsdagen öppnades i år av Åke Svensson, VD för Teknikföretagen, arbetsgivarorganisation för Sveriges industriföretag. Åke Svensson påpekade att läget för exportindustrin är bekymmersamt, men att vi inte bör glömma att det fortfarande är industrin som dominerar Sveriges exportintäkter.  Produktionen har dock inte riktigt hämtat sig sedan krisen 2008-2009 och därför är det utomordentligt viktigt att vi ständigt ökar produktiviteten vilket han ser som den främsta förutsättningen för industrins utveckling. Detta område är Prevas kärnverksamhet och våra affärserbjudanden ligger helt rätt i tiden och i fas med marknadens efterfrågan och behov.

Tina Thörner, framgångsrik kartläsare inom rally, tog ut färdriktningen som moderator. Jag instämmer i hennes vinnarkoncept: ”Allt sitter i skallen”. Med alla Prevas erfarna och skickliga medarbetare har vi många ”vinnarskallar” och ser positivt på framtiden. 

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB


För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Andreas Lindahl, CFO, tfn 021-360 19 34, 070-547 08 25

Läs delårsrapporten januari - september 2014 i sin helhet.PDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008