Hem
dk  no  en  

Prevas tar nästa steg till att bli ännu mer kundorienterade

Prevas Innovation for Growth

Prevas är ett tekniskt IT-företag som sedan 1985 hjälpt företag inom många olika branscher att utveckla innovativa produkter och lösningar i syfte att öka deras konkurrensförmåga och produktivitet. Här i Norden har vi historiskt sett haft en mycket stark exportindustri.


Utmaningen är att behålla och stärka positionen i den alltmer globaliserade världen där de snabba förändringarna i vår omvärld innebär att konkurrensen hela tiden hårdnar och ställer ökade krav på förmågan att ställa om och tänka nytt.

För att även fortsättningsvis vara en stark och naturlig affärspartner till våra kunder samordnar vi nu vårt erbjudande ytterligare. 

Syftet är att säkerställa att alla våra kunder får ta del av Prevas hela erbjudande och vi har nu satt ihop ett centralt strategiskt säljteam. I och med det kan vi erbjuda större helhetsåtaganden till våra kunder, arbeta mera proaktivt för att hjälpa dem att se vad nya tekniska möjligheter kan ge för konkurrensfördelar och snabbare anpassa våra tjänster och produkter till deras behov. 

- Samtidigt med detta byter vi  namn på Management Consulting till Business Consulting och integrerar verksamheten i våra övriga affärsområden. Utifrån våra kunders behov blir detta mer naturligt och skapar en mer optimal lösning. Vår styrka är att erbjuda verksamhetsnära rådgivning som bottnar i att vi har en djup förståelse för våra kunders teknik och affärer, säger K-G Ramström CEO på Prevas.

Michael Friis, idag ansvarig för affärsområdet Management Consulting, får rollen som Head of Group Sales & Marketing på Prevas och behåller även fortsättningsvis ansvaret för Prevas kunderbjudande inom Business Consulting. Förändringen kommer operativt fullt ut att vara implementerad under kvartal fyra 2014.

- För att upprätthålla konkurrenskraften på en snabb föränderlig marknad måste intelligens och kommunikationsmöjligheter allt mer byggas in i produkter och processer. Nya tekniktrender som uppkopplade maskiner, Internet of Things, Big Data, och molntjänster diskuteras flitigt hos våra kunder och skapar möjligheter för företag att komma med nya innovativa produkter, lösningar och affärsmodeller. Prevas unika bredd och djupa kompetens inom dessa områden gör oss till en komplett och strategisk partner för våra kunder och redan idag pågår ett antal samarbeten, fortsätter K-G Ramström.

Prevas verksamhet blir nu indelad i två affärsområden; Produktutveckling och Industrisystem. Inom Produktutveckling är vi specialister på mjukvara, elektronik och mekatronik för inbyggda system där vi hjälper företag att utveckla marknadsledande produkter. Affärområdet Industrisystem hjälper företag att öka sin effektivitet i produktionen. Fokus ligger på intelligenta IT-lösningar inom överordnad produktionsstyrning och produktionsplanering, beslutsstöd för produktionsuppföljning, underhållssystem samt produktionslogistik och automation. Lösningar som har stor påverkan på industrins produktivitet och därmed dess konkurrenskraft.

För mer information och uppföljning

Karl-Gustav Ramström, President and CEO Prevas AB
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se, Mobil: 070-349 20 90

Michael Friis, Head of Sales & Marketing Prevas AB
E-postadress: michael.friis@prevas.se, Mobil: 070-601 54 57

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008