Hem
dk  no  en  

Prevas årsredovisning för 2013 publicerad idag på företagets webbsida

Prevas Innovation for Growth

Prevas AB:s årsredovisning för räkenskapsår 2013 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats, www.prevas.se/annual_report. Årsredovisningen kan även beställas via Prevas webbplats eller beställas från företaget, via tfn 021-360 19 00. En tryckt version av årsredovisningen distribueras till aktieägare som har anmält sitt intresse.

Sedan tidernas begynnelse är det innovativa idéer som utvecklat världen. I ett globalt samhälle krävs en innovationstakt snabbare än någonsin för att säkra tillväxten. Sedan starten 1985 har Prevas uppgift varit att med hög teknisk kompetens och innovativa lösningar skapa tillväxt för sina kunder.

För mer information och uppföljning

Helena Lundin, Kommunikationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, helena.lundin@prevas.se

Informationen är sådan som Prevas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2014 kl 14.30.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008