Hem
dk  no  en  

Prevas en komplett leverantör för robotbaserade produktionsanläggningar

Prevas Innovation for Growth

Det finns både framtidstro och potential för mer effektiv produktion hos nordisk industri. I kraften av Prevas långa erfarenhet och kompetens inom industriell automation, har vi möjlighet att erbjuda kompletta produktionsanläggningar som möter våra kunders behov av integrerade och automatiserade lösningar.

Kompletta produktionsanläggningar byggt på vårt applikationskunnande, egna och externa produkter samt specifika konsulttjänster packas nu ihop till ett starkt erbjudande till våra industrikunder.

Industrins globala konkurrenssituation sätter press på företag att öka sin produktivitet, vilket i sin tur betyder att processer och arbetssätt ständigt måste förbättras. Att effektivisera och automatisera sina produktionsverksamheter kommer då högt upp på agendan. Prevas nya erbjudande, som en leverantör av kompletta produktionsanläggningar, är ett strategiskt erbjudande som matchar industrins framtida behov och utmaningar.

Prevas blir en helhetsleverantör till företag som ska effektivisera och automatisera sin produktionsanläggning. Med spetskompetens inom elektronik, programvara och mekanisk konstruktion samt robotprogrammering kan vi bygga upp konkurrenskraftiga produktionsanläggningar för våra kunder. Våra helhetsleveranser av robotbaserade produktionsanläggningar, som inkluderar våra egna och externa produkter, drivs av erfarna projektledare inom området.

– Att erbjuda automatiserade helhetslösningar kräver både djup och bred kompetens, vilket få leverantörer uppfyller. Prevas spetskompetens inom området automation kombinerat med krav på spårbarhet, uppkopplade maskiner och mobilitet (Internet of Things), produktionsplanering samt produktionslogistik efterfrågas alltmer av våra kunder. Prevas har stor samlad erfarenhet inom dessa områden och satsar nu strategiskt på att bli en helhetsleverantör. För att ytterligare stärka vår kompetens och kapacitet har vi också anställt flera viktiga nyckelpersoner, säger Roger Keller regionschef inom Industrisystem på Prevas.  

– För att möta framtida utmaningar behöver industriföretag samarbeta med partners som förstår deras speciella behov. Vi är en sådan partner och har sedan 1985 erfarenhet av kundsamarbeten där vi erbjuder lösningar, tjänster och produkter till flera olika branscher, avslutar Roger Keller.

För mer information och uppföljning

Roger Keller, Regionchef Industrisystem Prevas
E-mail: roger.keller@prevas.se, Tfn: 021-360 19 16, Mobil: 070-641 26 40

Lars-Erik Forsberg, Säljchef Systemlösningar Industrisystem Prevas
E-mail: lars-erik.forsberg@prevas.se, Tfn: 021-360 19 80, Mobil: 070-533 62 45

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008