Hem
dk  no  en  

Nytt avtal för Prevas på underhållssystem

Prevas Innovation for Growth

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS och Nedre Romerike Vannverk IKS i Norge har valt Infor EAM som gemensamt system.

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS är ett kommunalt företag som renar och transporterar avloppsvatten i Norge. Företaget har också primärt ansvar för huvudtransportsystemet fram till reningsanläggningen. NRA renade förra året 18 millioner m3 avloppsvatten och producerade 20 000 ton slam. Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS producerar och levererar i sin tur 16 millioner m3 dricksvatten till leveransställen i flera kommuner i Norge. Företagets ansvar omfattar alla anläggningar som är nödvändiga för att leverera vatten i parti, inklusive reservkällor. Företagen har gemensam administration och VD.

Nu har de gemensamt ingått ett avtal med Prevas om anskaffning och implementering av underhållsystemet Infor EAM och satsar på att ha lösningen på plats före sommaren 2014.

- Vi gick ut med en förfrågan om ett gemensamt drift- och underhållssystem hösten 2013 för att öka driftsäkerheten och kapaciteten, samt för att uppnå en bättre spårbarhet gällande vad som blir utfört av planerade och akuta arbeten, berättar Eirik Rismyhr, driftchef på NRA.

- Vårt önskemål var att få ett system som på ett enkelt sätt skulle hjälpa oss att organisera och styra vardagliga uppgifter, samtidigt som det måste vara enkelt att underhålla, vidareutveckla och använda. Därför tog vi oss tid, både att prata med olika referenser och att testa de aktuella lösningarna närmare. Efter bra feedback föll valet på Infor EAM och Prevas, fortsätter Eirik Rismyhr.

Infor EAM är ett av världens mest använda drift- och underhållssystem och används i en rad olika branscher i hela världen. Systemet är baserat på ledande webbteknik. Med hjälp av grafiska prestandamått (KPI) och personliga inkorgar får man en snabb och enkel överblick över uppgifter och deras status, samtidigt som systemet genom aktiv användning och analyser ger kunderna bättre beslutsunderlag.

- Vi har en rad goda referenser på Infor EAM inom vatten och avlopp och det har bidragit till att vi nu får NRV och NRA som kunder”, säger Einar Alexander Andersen, försäljningschef på Prevas AS.

- Infor EAM är ett mycket flexibelt och användarvänligt system som tillgodoser behoven hos många olika kunder, men det är också viktigt att fokusera på samarbetet och på hur vi kan hjälpa våra kunder att få en enklare vardag och nå ökad lönsamhet. Det är nyckeln till att få goda referenser och vi ser fram emot att påbörja det arbetet tillsammans med NRV och NRA, berättar Einar Alexander Andersen.

För mer information och uppföljning

Einar Alexander Andersen, Sales EAM, Prevas AS
E-post: einar.alexander.andersen@prevas.no, Mobil: +47 41 53 73 13

Tord Svanqvist, Center of Excellence EAM Prevas AB
E-post: tord.svanqvist@prevas.se, Mobil: +46 733-75 70 68

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008