Hem
dk  no  en  

Prevas delårsrapport januari - september

JANUARI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättning 503,9 Mkr (471,7)
 • Rörelseresultat EBIT –8,1 Mkr (14,4)
 • Rörelsemarginal EBIT –1,6 % (3,1)
 • Resultat efter skatt –8,9 Mkr (9,1)
 • Resultat per aktie –0,88 kr (0,94)
 • Likvida medel 9,9 Mkr (13,5)

JULI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättning 146,5 Mkr (135,0)
 • Rörelseresultat EBIT –3,1 Mkr (1,3)
 • Rörelsemarginal EBIT –2,1 % (1,0)
 • Resultat efter skatt –3,4 Mkr (0,2)
 • Resultat per aktie –0,34 kr (0,10)
Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Vi känner av en återhämtning på marknaden och i september vaknade marknaden till liv efter en ovanligt lång och varm sommar. Kunderna har försiktigt släppt på sin återhållsamhet gällande investeringar och för Prevas innebar detta att kvartalet avslutades med en stark orderingång. Samtidigt är det svårt att se hur stark uppgången kommer att bli. Prevas har flera stora kunder som verkar på en global marknad och som påverkas av all den osäkerhet som råder i omvärlden vilket gör det svårt att sia om framtiden.

Resultatet för tredje kvartalet är svagt. Resultatproblemen är hänförliga till affärsområdena Produktutveckling och Management Consulting. Produktutveckling har haft en låg beläggning under hela året som följd av låg aktivitetsnivå hos flera av våra stora kunder som verkar på den globala marknaden. Intensifierade säljaktiviteter för att få upp beläggningsgraden pågår. Management Consulting har visat en utveckling långt under förväntan och åtgärder har vidtagits under tredje kvartalet. Vi räknar med att innan årsslutet vända den negativa trenden inom Management Consulting och att ha en organisation med kompetens och bemanning som bättre samverkar med övriga affärsområden.

Affärsområdet Industrisystem fortsätter att utvecklas väl med såväl ökad omsättning (25 % under året) som ökat rörelseresultat (106 % under året). Exempelvis har vi gjort en inbrytning på den svenska pappersindustrin och levererat ett underhållssystem till SwedPaper. Vi har också levererat ett strategiskt projekt för energiuppföljning till Coca Cola. Underhållssystem och energieffektivisering är områden vi ser allt större intresse för hos våra kunder.

Orderingången har utvecklats positivt i slutet av kvartalet och vi har tagit hem flera större projekt och nya uppdrag, vilket medför ökad beläggning framöver. Bland annat har vi förnyat vårt koncernavtal med försvars- och säkerhetsföretaget Saab och tecknat ett nytt spännande koncernavtal med Permobil.

Prevas fokusering på bättre lönsamhet fortskrider. En viktig del av detta arbete är vårt intensifierade samarbete med befintliga kunder och bearbetning av nya kunder med paketerade erbjudanden. Prevas har varit försiktiga med att slimma organisationen genom stora personalneddragningar. Detta för att vi vill behålla den upparbetade kompetensen som finns hos våra duktiga medarbetare. Vår förhoppning är att detta ska innebära att vi snabbt kan agera och ta till vara på affärsmöjligheter när vi nu ser positiva signaler från marknaden. Att snabbt kunna tillhandahålla den rätta kompetensen till ett givet uppdrag är högt värderat av våra kunder.

Under september genomförde vi ett välbesökt event tillsammans med våra industrikunder, Produktivitetsdagen. Eventet blev så uppskattat att datum för nästa års Produktivitetsdag redan är bokat. Förutom talare från stora svenska företag fick vi hjälp med inspiration från Sveriges världsmästare i höjdhopp Kajsa Bergqvist, som bland annat svarade på frågan om hur man blir bäst i världen. ”Riktigt innovativ blir man först när man drabbas av skador. Det är i motvind man växer”, berättade Kajsa och framhöll att man då inser att man har trott sig vara bättre än vad man är. Detta är antagligen sant även för ett IT-konsultföretag som Prevas. När det råder osäkerhet i världen med svag konjunktur som följd tvingas vi också ställa oss frågorna; ”Gör vi rätt? Vad kan vi göra bättre? Hur tar vi oss till nästa nivå?”

Och när det vänder, för att återigen hänvisa till Kajsa Bergqvist: ”så får man inte börja på samma nivå som innan skadorna. Man måste komma tillbaka ännu bättre förberedd. Inte bara de korta explosiva musklerna utan även de långa, uthålliga musklerna skall vara tränade”. Sammantaget ser vi en försiktig positiv trend på marknaden. Vidtagna åtgärder, inte minst inom vårt affärsområde Management Consulting, tillsammans med en förbättrad orderingång i slutet av tredje kvartalet ger oss bra förutsättningar att fortsätta vårt fokus på förbättrad lönsamhet samt att vidareutveckla våra affärer tillsammans med våra kunder.

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Lena Wiberg, tf CFO, tfn 021-360 19 22, 070-866 49 24

Läs delårsrapporten jan-sept 2013 i sin helhet.PDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008