Hem
dk  no  en  

Omorganisation i Prevas  

Fokus på att förbättra lönsamheten och en instabil marknad gör att Prevas omorganiserar sig för att bättre möta upp detta.

Även om marknaden inom vissa branscher och tjänster har stabiliserats något den senaste tiden kvarstår den allmänna osäkerheten. En vikande marknad och ändrat beteende hos en del kunder gör att Prevas omorganiserar sig för att bättre möta upp detta. Prevas koncernen väljer därmed att avsluta satsningen inom affärsområdet Management Consulting i Göteborgsregionen. Samtliga medarbetare kommer att varslas och det rör sig om totalt 6 medarbetare. 

- I kombination med det avvaktande läget på marknaden har affärsområdet Management Consulting inte utvecklats i den takt som förväntats. Vår uttalade strategi är att alltid försöka balansera företagets verksamhet utifrån marknadens förutsättningar. Detta medför att vi ser över vår verksamhet inom de delar där vi har för låg beläggningsgrad. Det är mycket tråkigt att vi måste varsla duktiga medarbetare om uppsägning, säger Per Melin affärsområdeschef Management Consulting på Prevas.

Där fackliga förhandlingar påbjuds kommer dessa att påbörjas omgående.

- Vi ska fortsätta bygga upp, konsolidera och paketera affärsområdet Management Consulting som en viktig del av Prevas totala erbjudande. Satsningen fortsätter med regionerna Stockholm och Malmö som bas, fortsätter Per Melin.

För ytterligare information kontakta:

Per Melin, Affärsområdeschef Management Consulting Prevas
E-mail: per.melin@prevas.se, Mobil: 070-985 22 22

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se, Mobil: 070-349 20 90

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008