Hem
dk  no  en  

Prevas kliver in på den finska marknaden och startar ett bolag i Helsingfors  

Prevas startar ett bolag i Finland tillsammans med en etablerad finsk partner. Det nya bolaget kommer att fokusera på att erbjuda den finska industrin produktionsnära IT-lösningar.Enligt plan kommer 15 medarbetare att anställas i Finland fram till och med 2014.

Prevas har redan sedan en tid tillbaka arbetat med företag i Finland, såsom Ruukki, Ovako, Outokumpu och Arla. Med en lokal närvaro i Finland, tillsammans med en lokal partner, blir det möjligt för Prevas att ytterligare stärka sina relationer med befintliga kunder och även expandera verksamheten och nå nya kunder. Det nya bolaget kommer att starta i Helsingfors.

Sedan starten 1985 har Prevas bland annat erbjudit den nordiska marknaden lösningar inom industriell IT, med expertkompetens inom området Manufacturing Execution Systems (MES). MES är IT-lösningar som knyter ihop verkstadsgolvet med affärssystemen. MES-marknaden växer snabbt då företag konkurrerar på en global marknad och eftersträvar högre kapacitet, kvalitet och marginaler.

- Vi arbetare i nära samarbete med våra kunder för att definiera stegvisa och kostnadseffektiva vägar fram mot högproduktiva industrianläggningar. Att starta ett bolag i Finland, och erbjuda lösningar som kan hjälpa den finska industrin att få konkurrenskraft i världsklass, är ett rätt strategiskt steg att ta för Prevas, säger Christer Ramebäck affärsområdeschef på Prevas AB.

För ytterligare information kontakta:

Christer Ramebäck, Affärsområdeschef Industrisystem Prevas AB
E-mail: christer.rameback@prevas.se, Mobil: 070-227 3395

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se, Mobil: 070-349 20 90

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008