Hem
dk  no  en  

Oslo Kommun avfallshantering väljer Infor EAM från Prevas för underhåll, lager och inköp

För ett par år sedan valde Oslo Kommun vatten och avlopp Infor EAM som sitt underhållssystem. Stadens vattenreningsverk hade även tidigare framgångsrikt kört samma underhållssystem. Nu väljer Oslos avdelning för avfallshantering och återvinning  ”Renovasjonsetaten” även Infor EAM från Prevas.

För att förenkla arbetsprocesser, skapa ett enhetligt informationsflöde och för att förbättra uppföljning och analys, gick Oslo Renovasjonsetaten ut i en offentlig upphandling av ett nytt lager- och underhållssystem.

Ytterligare en målsättning var att förbättra förrådshanteringen och inköp genom att automatiskt skapa underlag för inköpsorder samt att bygga upp en reservdelshantering per maskin. Att samla all grunddata och dokumentation i ett system och att göra den tillgänglig för medarbetarna var även ett krav i upphandlingen.

Stor vikt hade systemets förmåga att ge varje användare ett webbgränssnitt som anpassas till varje rolls behov av information och funktionalitet.

Val av lager och underhållssystem
I hård konkurrens föll så valet på Infor EAM från Prevas och kontrakt blev signerat i slutet av mars. Här var EAM Connector avgörande. EAM Connector är ett självinstruerande gränssnitt som i standardutförande visade sig innehålla precis den funktionalitet som Oslo Kommun önskade. Implementationsprojektet är i full gång och det nya systemet ska driftsättas före sommaren 2013.

- Verksamheten ska få helt nya lokaler för lager, verkstad och kontor. Vidare ska arbetet organiseras om så att arbetsorder fördelas på två verkstäder med roterande personal, berättar Knut Lorentzen avdelningschef på Oslo Renovasjonsetaten.

- Timingen för ett nytt systemstöd är perfekt, något som jag arbetat för i många år, fortsätter Knut med stor entusiasm.  

Avfallshantering och återvinning, centrala frågor i en huvudstad med höga målsättningar inom miljöområdet
Ny teknologi och en allt större återvinningsgrad ställer nya och högre krav på tillgänglighet i verksamheten. Nya lösningar som exempelvis färgsortering av soppåsar påverkar hela kedjan från konsument till behandling av avfallet. Förutom alla tusentals containrar, i ständigt ökande antal varianter, utvecklas även nya fordon och maskiner som man måste hålla maximal tillgänglighet på. Oslo Renovasjonsetaten har 100 olika maskiner och fordon som ska underhållas.

Några av de specialmaskiner för bioavfall som finns i Oslo Kommuns verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Tord Svanqvist, EAM Center of Excellence Manager Prevas AB
E-mail: tord.svanqvist@prevas.se, Mobil: +46 733 75 70 68

Einar Alexander Andersen, EAM Oslo Prevas AS
E-mail: einar.alexander.andersen@prevas.no,
Mobil: +47 41 53 73 13

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008