Hem
dk  no  en  

Prevas årsredovisning och sammandrag 2012 publicerad

Prevas årsredovisning 2012

Sedan tidernas begynnelse är det innovativa idéer som utvecklat världen. I ett globalt samhälle krävs en innovationstakt snabbare än någonsin för att säkra tillväxten. Sedan starten 1985 har Prevas uppgift varit att med hög teknisk kompetens och innovativa lösningar skapa tillväxt för sina kunder.

Årsredovisning

Prevas AB:s årsredovisning för räkenskapsår 2012 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats, prevas.se/annual_report. En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare på begäran. Årsredovisningen kan även beställas via Prevas webbplats. 

Årsstämma

Prevas AB:s årsstämma äger rum den 8 april 2013, kl 17.30, i Aros Congress Center (Munkgatan 7, Västerås). Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 april 2013, dels anmäla sig till Prevas senast tisdagen den 2 april 2013. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås, per telefon
021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till arsstamma@prevas.se.

För ytterligare information kontakta:                                                                          

Helena Lundin, Informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, helena.lundin@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008