Hem
dk  no  en  

Prevas får ny order från Arla Foods

Arla Foods anläggning i Vimmerby ska kompletteras med ytterligare en produktionslinje. Prevas får uppdraget att utveckla delar av styrsystemet och som projektledare även säkerställa att den nya styrningen driftsätts enligt plan.

Arla Foods fabrik i Vimmerby startade 2005 och producerar idag mjölkpulver från 350 000 ton mjölk årligen. Anläggningen befinner sig i en expansionsfas där bland annat en tredje indunstningslinje ska adderas. Prevas ska hjälpa till och utveckla ett nytt styrsystem som möjliggör byte av matningssystem under drift mellan olika processer. Med minskade ställtider och effektivare produktion som resultat.

Leveransen inkluderar även styrning av ett återvinningssystem som bättre tar tillvara på restprodukter. Arla får därmed en ökad produktionsgrad samtidigt som man minskar påverkan på miljön. Detta är världens mest avancerade matningssystem inom detta område.   

- Som prioriterad leverantör till oss har Prevas god kännedom om anläggningen i Vimmerby och efter att ha genomfört uppgradering av styrsystem på den s.k. torra sidan är Prevas en naturlig automations- och IT-partner för vår fortsatta expansion, säger Tom Andersen på Arla Foods.

Projektet mot Arla Foods består av ett helhetsåtagande där Prevas står för både projektledning och implementation. Tidsplanen är mycket pressad och Prevas har på väldigt kort varsel kunnat sätta ihop en stor projektorganisation som ska genomföra utvecklingsarbetet under våren 2013.

- Vi är mycket glada över förtroendet som Arla Foods ger oss. Vi har ett långsiktigt samarbete med Arla Foods och ser detta projekt som en strategisk viktig fortsättning på det samarbete som pågått under några år, säger Robert Majanen Affärsenhetschef på Prevas.

För ytterligare information kontakta:

Robert Majanen, Affärsenhetschef Prevas
E-mail: robert.majanen@prevas.se, Mobil: 070-641 26 99

Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem Prevas
E-mail: christer.rameback@prevas.se, Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008